Glede

Andakt
Glede er en sentral del i den kristne tro. Og gleden vokser gjennom kjennskap til Gud og meditasjon over Hans ord. De følgende versene, ved memorering, kan øke gleden i ditt liv! La deg bli forvandlet ved å memorere Ordet. For ett omfattende system for memorering av Guds ord, besøk http://www.MemLok.com