Lidelse

Lidelse

4 dager

Lidelse er en grunnleggende del av den kristne tro (se 2. Timoteus 3,12). Jo mer tid vi bruker innfor Gud og i meditasjon over hans ord, jo mer modnes vi i forhold til å takle lidelsen slik Gud ønsker vi skal. Vi oppfordrer til å lære de følgende versene utenat. De kan nemlig være med å hjelpe oss gi et gudfryktig svar på lidelse. La ditt liv bli forvandlet ved at du lærer bibelvers utenat! Ønsker du et mer omfattende system for utenatlæring, gå til http://www.MemLok.com.

Utgiver

Vi vil takke MemLok, bibelmemoreringssystemet, for at de har gitt oss strukturen til denne planen. For mer informasjon om MemLok, vennligst besøk: http://www.MemLok.com

Om utgiver

Mer enn 250000 fullførte