Holdning

Holdning

7 dager

Å ha riktig holdning i enhver situasjon, kan være en utfordring. Denne syvdagers planen vil gi deg et bibelsk perspektiv, med et kort avsnitt å lese hver dag. Les teksten, gi deg tid til å ta et ærlig blikk på deg selv, og tillat Gud å tale inn i din situasjon.

Utgiver

Denne planen er utformet av Life.Church.

Om utgiver

Mer enn 750000 fullførte