Tillit, hardt arbeid og hvile

Dag 1 av 4 • Dagens lesing

Andakt

Tillit, hardt arbeid og hvile


Hardt arbeid må være et av de mest populære begrepene i forretningslivet i dag. Kravstore investorer presser gründere til å jobbe hardere for å generere salg. Alle ser ut til å ha store prosjekter på fritiden, i tillegg til fulltidsjobben sin. Men hva sier Bibelen om hardt arbeid? På den ene siden feirer Skriften hardt arbeid. I Kolosserne 3,23 står det: "Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet". Selv om kristne kan være med og feire kulturen av hardt arbeid, må vi også kjempe med den bibelske sannheten om at det er Gud, ikke vi eller det harde arbeidet vi utfører, som sørger for resultater (5. Mosebok 8, 17-18). Som kristne må vi omfavne spenningen mellom hardt arbeid og tillit til Gud for å finne sann hvile.


Josva 6 gir et utmerket eksempel i hvordan å omfavne denne spenningen på en god måte. Da Josva ledet israelittene til Det lovede land, befant de seg plutselig i det som virket som en umulig situasjon da de kom til den tilsynelatende ugjennomtrengelige byen Jeriko. I Josva 6, 2 står det: "Men Herren sa til Josva: «Se, jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i dine hender", men i stedet for å gi Josva og israelittene overmenneskelig styrke og evne til å beseire Jeriko på egenhånd, krevde Gud at de plasserte uvanlig stor tillit i Ham. Gud påla Josva å lede israelittene i en syv-dagers marsj rundt Jeriko og avslutte med et høyt rop mot bymurene. 


"Det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme", som så andre mange andre ganger opp igjennom historien. I stedet for å la Josva og israelittene vinne kampen i egen styrke, framla Gud en plan for å sikre at Han alene fikk æren. Før Gud hjalp israelittene å seire, ba Han dem om å stole på at Han ville gi dem den. Uten å blunke gjorde Josva nettopp det. Israelittene stolte på Guds plan og gikk så i gang med det harde arbeidet det var å marsjere, blåse i trompetene sine og rope helt til Jerikos murer kollapset. 


Naturligvis var det ikke israelittenes marsjering, roping og harde arbeid som førte til at Jerikos murer falt. Det var Gud, og det er akkurat det jeg tror Gud ville at israelittene og vi skulle forstå. Det harde arbeidet vårt er en god ting! Men å tro at det å jobbe hardt sørger for å frembringe resultater i arbeidet vårt, ville være som for israelittene å tro at roping førte til at en ugjennomtrengelig festning smuldret sammen. 


Josva og israelittene viser oss at vi ikke skal forsøke finne en løsning på spenningen mellom tillit og hardt arbeid. I stedet skal vi omfavne den. Tillit og hardt arbeid står ikke i konflikt med hverandre, men er ment å være flettet sammen. Slik Salomo skriver i Ordspråkene 16, finnes det en orden i tillit og hardt arbeid som ærer Herren og gir oss sann hvile. Det er dette skriftstedet vi skal dykke ned i de neste tre dagene.