Gi arbeidet ditt mening

Gi arbeidet ditt mening

4 dager

De fleste av oss bruker omtrent 50 prosent av vårt voksne liv på jobb. Vi ønsker å vite at arbeidet vårt har mening, at arbeidet vårt betyr noe. Men stress, krav og motgang kan føre til at vi ser på arbeid som vanskelig, noe vi må komme oss gjennom. Denne leseplanen vil hjelpe deg å gjenkjenne kraften du har til å velge en positiv mening for arbeidet ditt, som er forankret i tro. 

Utgiver

Vi vil takke Workmatters for å ha gitt oss denne leseplanen. For mer informasjon, besøk: http://www.workmatters.org/workplace-devotions/

Om utgiver

Mer enn 100000 fullførte