Å leve etter Ånden: Andakter av John Piper

Andakt

Ånden er Guds glede

Den hellige Ånd er Gud. Personen som bor i oss, leder oss og renser oss er ingen ringere enn Gud, den hellige Ånd. Det enkle beviset for dette er den ofte brukte betegnelsen: "Guds Ånd". Ånden er "av Gud" ikke fordi Gud skapte ham, men fordi han deler Guds natur og strømmer evig fra Gud (se 1. Kor 2,10–12).


Hvis Guds Sønn er like evig som Faderen, som Joh 1,1-3 får tydelig fram at han er, så er den hellige Ånd også like evig som dem begge. I følge Rom 8,9-11, er Sønnens Ånd et med og den samme som Guds Ånd. Hvis dette ikke var tilfelle, måtte vi ha forestilt oss at det var en tid da Sønnen ikke hadde noen Ånd og at Faderen ikke hadde noen Ånd. Men den hellige Ånd er essensiell i relasjonen mellom Faderen og Sønnen. Han er, for å bruke Handley C.G. Moules ord: “resulatet, båndet og kjøretøyet av deres evigvarende felles glede og kjærlighet” (Person and Work of the Holy Spirit, s. 28).


Like langt bak i evigheten som Gud Fader har elsket Sønnen, har det vært en uendelig hellig Ånd av kjærlighet og glede mellom dem. En Ånd som selv er en guddommelig person. I det Jesus ber for kirken i Joh 17,26 ber han derfor sin Far om intet mindre enn den hellige Ånd når han sier: "Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem".


Den mest strålende av alle sannhetene vi kommer til å oppdage gjennom disse 7 andaktene er at når den hellige Ånd kommer inn i livene våre, kommer han ikke bare som Sønnens Ånd, heller ikke bare som Faderens Ånd, men som Ånden av uendelig kjærlighet mellom Faderen og Sønnen. Derfor kan vi elske Faderen med den samme kjærligheten som Sønnens, og elske Sønnen med den samme kjærligheten som Faderens.


Lær mer: http://www.desiringgod.org/messages/the-holy-spirit-he-is-god