Forventninger til Jul: en 5-dagers advents plan

Dag 4 av 5 • Dagens lesing

Andakt

Gleden som er lagt foran oss


Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet han. Matt. 2,10-11a 2011NBGlede: forsikringen som fyller oss med lovord, om at Gud har kontrollen og gjør alt slik at det blir til vårt beste og til hans ære.Det kan være vanskelig å kjenne seg lykkelig i tiden før jul. Høytiden kan være stressende, hektisk, ensom eller vond. Men gleden som Jesu ankomst representerer er ikke betinget eller flyktig. Den er varig og klippefast. Det er en glede som beveger seg utenfor verdens vegger.Jesu fødsel var ikke den kongelige ankomsten som var forventet. Og likevel forvandlet den alt. På et øyeblikk ble Guds Sønn "Gud med oss" - og mer en 2,000 år senere fryder fortsatt vår slitne verden seg.I dag inviterer vi deg til å glede deg over underet i Jesu fødsel. En bønn om glede:


Jesus, Takk for at du ble Immanuel, Gud med oss. Det er på grunn av deg at jeg kan erfare sann glede.Du er verdig all ære, pris og makt - uansett hva jeg står overfor vil jeg velge å lovsynge deg.Hjelp meg å anse det som glede når jeg erfarer prøvelser fordi jeg vet at du lager noe vakkert og evig.Gud, minn meg på å ta tilflukt i deg og fryde meg. Din trøst gir meg fornyet håp og glede. I ditt nærvær er det fullkommen glede! Og på grunn av din ydmyke ankomst for 2,000 år siden kan jeg erfare gleden over Ditt nærvær i all evighet. Tusen takk.I Jesu navn, Amen.