Forventninger til Jul: en 5-dagers advents plan

Dag 3 av 5 • Dagens lesing

Andakt

Løftet om Fred


Men engelen sa til dem: "Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.” Luk. 2,10-11 2011NBI de fire korte kapitlene i Bibelen som forteller julefortellingen er "Frykt ikke" nevnt fem ganger. Tida Jesus ble født inn i var alt annet enn fredfull. Det var spenninger i forholdet mellom Maria og Josef. Det var politisk uro. Det var en ødelagt verden som desperat trengte en frelser. Høres det kjent ut? Jesu fødsel var et av de viktigste stegene i Guds plan for å frelse verden. Jesu ankomst var signalet. Det var en begynnelse født ut av noe som så ut som en dyster, desperat slutt. Gud sendte sin sønn til oss fordi han ønsker at vi skal få oppleve hans perfekte fred. Ta deg tid til en pause nå og tenk på om det er områder i ditt liv hvor du kan be Gud om å gjøre hjertet ditt stille, akkurat slik han gjorde for Maria, Josef og hyrdene for så mange år siden. En bønn om Fred:


Gud, Takk for at du sendte oss din sønn, Fredsfyrsten.La din fred beskytte hjertet og sinnet mitt denne jula. Du vet om det som har tynget meg av bekymring, uro eller frykt.Hjelp meg å fokusere på deg, og hjelp meg å erkjenne den følbare tilstedeværelsen av din kjærlighet. Takk at du har omsorg for meg, og at du kjemper sammen med meg i mine kamper. Du gir meg aldri en ånd av redsel, du bringer alltid liv og fred.Hjelp meg å legge min frykt foran deg og stole fullt og helt på deg denne høytida.I Jesu navn, Amen.