Forventninger til Jul: en 5-dagers advents plan

Dag 2 av 5 • Dagens lesing

Andakt

Gleden og spenningen ved håp


Tenk deg at det er en mørk, stille natt og at du er i en eng omgitt av sauer. Plutselig dukker en hærskare av engler opp og forkynner at etter 400 år med venting har verdens håp kommet - et barn kalt Immanuel, "Gud med oss." Det kan være lett å fokusere på vanskelige omstendigheter eller erfaringer, spesielt etter alle utfordringene de siste to årene. Men advent gir oss mulighet til å reflektere på Guds løfter og til å rette blikket mot Jesus. Julehøytiden er som en påminnelse om at vi har tilgang til det samme håpet som hyrdene hadde for alle disse årene siden - i visshet om at universets Gud bøyer seg ned til oss for å høre våre rop og helbrede våre hjerter. Uansett hvor strekt og skremmende mørket virker, kan vi med sikkerhet stole på løftene skrevet i Guds ord. Ta et øyeblikk og tenk på Guds trofasthet mens vi lener oss på håpet denne julehøytiden.En bønn for Håp:


Gud, Hjelp meg til å stoppe opp og huske alt som du har gjort i livet mitt, for min familie og mitt samfunn nå når vi nærmer oss jul. Jeg priser deg fordi du er en Gud som frelser oss. Jeg takker deg fordi håpet mitt er i deg, ikke i omstendigheter eller mennesker.Fordi jeg har håpet mitt i deg, er jeg sikker på at du vil oppfylle løftene dine. Påminn meg i dag på det som virkelig betyr noe. Hjelp meg å se hvordan du arbeider midt i ventingen min. Dra meg nærmere deg denne julen, og forbered mitt hjerte på oppfyllelsen av løftene dine.I Jesu navn,Amen 


App Download
Bibel-appen
7.9M Ratings