Å lytte til Gud

Dag 1 av 7 • Dagens lesing

Andakt

Å høre Guds stemme

I likhet med Job ønsker jeg å skatte (begjære) Guds tale og veiledning mer enn min daglige mat! Gjør ikke du? Som Skriften fra Jesaja lærer, ønsker jeg å være i stand til å høre stemmen bak meg som forteller meg veien jeg skal gå.

Men hvordan hører jeg Hans stemme? Og taler Han virkelig fortsatt? Vær ved godt mot; Gud er en kommunikatør! Han skapte gaven til å kunne kommunisere. Det betyr at Han taler og at vi har evnen til å høre Ham - og til og med respondere på Hans stemme. Dersom Gud fortsatt taler bør vi gjøre alt i vår makt for å gjenkjenne Hans stemme og lytte! Å lytte er det som så sårt trengs for sann kommunikasjon, men som ofte mangler.

La oss først se på noen måter Gud taler til oss.

Gud taler til oss gjennom sitt Ord. Gud har allerede åpenbart mye av Hans vilje og planer for oss gjennom Guds Ord. Å bruke tid på å lese Hans Ord er en av de sterkeste måtene å høre direkte fra Ham på.

Gud snakker gjennom hvisking. Han vil ofte snakke mildt til vår ånd, gi oss drømmer, visjoner og/eller instruere oss gjennom våre omstendigheter. Han vil også lede våre tanker til Hans planer.

Gud snakker gjennom sitt folk. Noen ganger vil Gud formidle sitt hjerte for oss gjennom andre kristne. Det kan være i form av oppmuntring, irettesettelse eller veiledning.

Min bønn er at denne korte syv-dagers leseplanen vil være rett fra vår kjærlige Fars hjerte for å lære deg å unngå den motarbeidende støyen, vekke deg for å fokusere på Hans stemme og fullt ut fange ditt hjerte.

Spør Faderen: Hva må jeg gjøre for å bli en bedre lytter?

Dagens lovsangsanbefaling: "Yield My Heart" av Kim Walker-Smith