Jona

Jona

6 dager

Jona-boken er kort og har bare 4 kapitler, men sier likevel veldig mye. Det er inspirerende å lese om hvordan Gud flere ganger i det Gamle Testamentet tydelig griper inn i menneskers liv. Historien om Jona kan virke litt crazy for oss i dag men vi tror like fullt at den har mange viktige poeng.

Utgiver

Vi vil gjerne takke Misjonskirken UNG for å gi denne planen. For mer informasjon, besøk: http://mknu.no/ung-taleressurs/

Om utgiver