Fred

Dag 1 av 8 • Dagens lesing

Andakt

I den første delen skal vi lese om fred med Gud. I Romerne 5 leser vi; «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Vi har fred med Gud. Dette kan bety «å ha sin sak i orden med Gud» På grunn av det Jesus gjorde for oss på korset har vi vår sak i orden med Gud! Vi kan derfor leve i den visshet om at vi har fred med vår Far i himmelen. Frelsesvisshet er et ord som ikke snakkes så mye om. Mange går rundt og er usikre på om de «tror nok» osv. Vi har løfter i Bibelen som sier at dersom man tror på, og bekjenner Jesus, så skal man bli frelst.