Vaner

Andakt

Trust the God-process – stol på GudsprosessenVi har snakket mye om vaner, men hva er de egentlig? Basert på det vi har lært de siste dagene, dannes en vane når du konsekvent møter et viktig behov med en valgt oppførsel. Vaner har en tendens til å ha dårlig rykte på seg, men de er faktisk en prosess skapt av Gud. La oss kalle dem en Gudprosess. Dette fører oss til neste bokstav: trust the God-process – stol på Gudsprosessen. Selve rytmen i Guds skapelsesfortelling i 1. Mosebok er full av gode daglige vaner. Dette er første gang vi ser Gud bruke prosesser for å skape noe nytt, sunt og godt. Høres det kjent ut? Gud handlet etter vane! Bare i denne ene fortellingen illustrerte Gud vaner av fortreffelighet, standhaftighet, det å be andre om hjelp (Adam ga dyrene navn, Gud sa at det ikke er bra for mennesket å være alene og skapte Eva), å stoppe opp for å feire det du har oppnådd (hver dag bemerket Gud at det Han hadde virket var godt) og å sette av en dag hver uke til å hvile. Fortsett å hele tiden se etter gode vaner, Gudsprosesser, når du leser Bibelen, og du vil innse at de er en gave fra Gud. Vi bør stole på Gud og stole på at Gud er i prosessen. Han virker frem noe nytt og vakkert i livet ditt etterhvert som du oppdager en healthy identity – sunn identitet, ask for help – ber om hjelp, be kind to yourself – er god mot deg selv,
investigate - underøker, og trust His process - stoler på prosessen Hans.
Prosesser som å utvikle gode daglige vaner er ikke noe vi bruker for å unngå å være avhengig av Guds hjelp - de eksisterer på grunn av Hans hjelp. Når vi stoler på Gud med disse daglige handlingene, blir de Gudsprosesser. På den annen side kan all vår beste innsats uten Guds hjelp, bli et forsøk på å frelse seg selv. Den slags klare-seg-uten-Gud-oppførsel er det som skaffet oss problemer i utgangspunktet! Be:Gud, jeg takker Deg for rutinene og vanene Du hjelper meg med å få på plass i livet mitt. Uten Din styrke, fred og nåde kan jeg ikke gjøre noe av dette. Hjelp meg til å fortsette å stole på Deg hver dag. Amen.