Vaner

Andakt

Investigate and Make Changes - Undersøk og gjør endringerHar du begynt å se nøyere på det å oppdage en healthy identity – sunn identitet? Kom du frem til noen identitetsbaserte mål og fant noen identitetshelbredende sannheter fra Guds Ord? Har du funnet de rette menneskene å ask for help – spørre om hjelp? Kanskje har du innsett at dette ikke er så enkelt og har kommet til kort med de nye vanene dine, men du husket å be kind to yourself - være god mot deg selv. Hva er neste bokstav i HABITS (VANER)? Investigate and make changes - undersøk og gjør endringer. Hva har det å undersøke og gjøre endringer med dette å gjøre? Forfatteren av Vanens makt, Charles Duhigg, gjorde idéen om "vanesirkelen" berømt. Vanesirkelen består av signal, aktivitet og belønning. Hvis vanen din er overspising før sengetid, kan sirkelen være som følger: Signal: Du setter deg ned sammen med ektefellen din eller vennene dine for å se på et TV program og ser en reklamefilm som inneholder mat. Aktivitet: Du går og sjekker kjøleskapet og finner noe godt. Belønning: Kroppen frigjør positive stoffer når du spiser maten og koser deg i selskapet av de du har rundt deg. Resultatet er en selvforsterkende vane. Når vi forsøker å bryte en gammel vane eller lage en ny, vil vi sannsynligvis måtte kjempe med det. Noen ganger har den kampen å gjøre med vanesirkelen. Dersom du for eksempel forsøker å bryte en vane med å overspise før sengetid, må du være sikker på at du har funnet ut hva det faktiske signalet er. Kanskje er det ikke matreklamen som utløser vanen, men bare det å se på et TV-program, å være sammen med venner eller noe helt annet. Du må også tenke på aktiviteten din. Sjekker du kjøleskapet bare fordi du kjeder deg, fordi det er et ritual eller fordi du virkelig er sulten? Belønningen er avgjørende. Er det maten i seg selv du liker eller det å spise et måltid med de du er sammen med? Kanskje du bare er nervøs når visse mennesker er på besøk eller kanskje du spiser og ser på TV for å unngå samtaler du trenger å ha med ektefellen din. Når vi føler at vi ikke klarer å bryte ut av vanesirkelen, må vi stoppe opp, undersøke og deretter gjør endringer. La oss også bruke vanesirkelen for å lage gode vaner ved å utvikle positive signaler, sunne aktiviteter og de rette belønningene. Her er en ting angående det å lykkes med vanesirkelen som de fleste bøker ikke forteller deg: Det finnes alltid en måte å få det til på. Hvordan vet vi det? I 1. Korinter 10,13 forteller apostelen Paulus oss at Gud er trofast - Han vil ikke la oss bli fristet over evne. Men når vi blir fristet, vil Han også vise en utvei slik at vi kan holde ut. Så la oss undersøke, gjøre endringer, stole på Gud, be folk om hjelp og fortsette å ta neste skritt når Han leder oss fremover. Vurder: Hva er signalene mine? Hvordan kan jeg erstatte negative signaler med positive? Hvor leder aktivitetene mine meg? Hva er belønningene ved vanen min? Er de det Gud har for meg?