GUD + MÅL: Hvordan Sette Seg Mål Som En Kristen

Andakt

DAG 4: Hvordan får jeg målene mine til å skje uten å overkjøre Guds vilje? Du står på startlinjen, du vil etter Gudgitte mål, og... du er redd. Du er redd for å handle på disse målene, for at du blir så fokusert på å oppnå dem at du dytter ut Gud i prosessen. Hvordan holder du fokuset på Gud og oppnår målene dine på samme tid?For det første, de riktige målene vil lede deg på Hans veier, på Hans måter, ikke bort fra Ham. For det andre, du kommer ikke til å sette et mål og kjøre på derfra. Gud vil at du holder deg koblet til Ham på hvert steg av veien, og Han vil veilede deg. Til syvende og sist er Han målet. Å følge planene Han har lagt for oss er som å følge et kart Han har laget. Han vet veien. Følg med på kartet akkurat som du ville gjort på en lang bilreise for å være sikker på at du er på rett vei. Dersom du glemmer å se kan du plutselig finne deg selv på en ukjent gate. Men plukk kartet opp igjen med en gang og du kommer deg tilbake på rett kurs! Gud bryr seg ikke om du oppnår perfekt fremgang i et mål eller ikke; Han vil ha hjertet ditt. Og steg etter steg, bønn etter bønn, øyeblikk etter øyeblikk mens du søker Ham vil du holde deg på den riktige veien. Å være knyttet til Ham vil holde i sjakk med Ham.Be med meg: Herre, jeg er redd for å sette ut på en vei som ikke er din. Gi meg en ånd som ikke gjør motløs, men som gir kraft, kjærlighet og visdom. (2. Timoteus 1,7). Takk for kartet—Ditt Ord—og for evnene til å be direkte til Deg! Vær snill å hjelp meg til å holde fokus på Deg som mitt mål i stedet for anerkjennelse fra andre, utmerkelser, eller nytelsen av å krysse av ting på en liste. Jeg ønsker å jobbe hardt for Deg av de riktige grunnene. Takk for at Du veileder meg og holder meg på Din vei! I Jesu navn. Amen.