GUD + MÅL: Hvordan Sette Seg Mål Som En Kristen

Dag 3 av 5 • Dagens lesing

Andakt

DAG 3: Hva ser trosrettede mål ut som? Hva ser egentlig Gudgitte mål ut som? Kan du ha mål som ikke eksplisitt har noe å gjøre med troslivet—som å komme i form eller å dra tilbake til skolen? Eller må alle målene du har være "be mer," "dra på en misjonsreise" og "gjøre tjeneste i kirken min"?Noen mål og handlinger er allerede lagt frem for oss i skriften, noe som er veldig hjelpsomt: les Bibelen din (Salme 119,9), bruk tid i bønn (1. Tessalonikerne 5,17-18), være sammen med andre troende (Hebreerne 10,25), og del din tro (Salme 96,3). Gud ønsker disse tingene fra oss for å holde oss nær Ham—å holde oss fruktbare og trofaste. Dette er ikke en sjekkliste å følge, men heller resultatet av et hjerte som har blitt transformert av Guds nåde. Vi er trukket til å gjøre disse tingene fordi Han elsker oss så mye. Men hva med resten av livet? Gud ønsker at vi gjør alle ting for Hans ære (1. Korinterne 12,31)—de store målene Han har for oss og de tilsynelatende uviktige. Om det er å bygge en bedrift, fullføre en grad, ta vare på barn, gjøre smarte finansielle valg, ta vare på kroppen din, eller til og med å legge bort klesvasken (åndelig klesvask? Jepp!) Dersom disse tingene er gjort med målet om å glede Gud, kan du bruke dem for å være et lys for Ham. Det betyr ikke at vi må være perfekte i vår innstilling til de tingene eller til vår fremgang, vi må bare være trofaste. Når vi gjør alle ting for Hans ære, ser folk noe annerledes i oss. De undres over hvor håpet vårt kommer fra og så, etter Herrens vilje, får vi muligheten til å dele Kilden. Må dermed målene dine være fullstendig om misjonering og tjeneste for kirken? Hvor enn Herren har plassert deg, blomstre der du har blitt plantet. Plystre når du arbeider og da blir selv uviktige ting meningsfylte!Be med meg: Far, takk for at Du har plassert meg her jeg er. Hjelp meg til å handle i de tingene du har lagt frem for meg med åndelige øyne, la meg se dem som Gudgitte mål uansett hva slags oppgave. Hjelp alt jeg gjør til å peke tilbake på Deg—selv de gangene jeg feiler og kommer til kort. La Din nåde være mitt flagg når jeg gjør fremgang i mål, vitende om at det ikke handler om perfeksjon, det handler om DEG—forfatteren og perfektgjøreren av min tro. I Jesu navn. Amen!