Utvalgt: Minn deg selv om evangeliet hver dag

Dag 1 av 7 • Dagens lesing

Andakt

Hva ville skje dersom du hver dag våknet og minnet deg selv om evangeliet? Dersom du er lik meg, er du fristet til å ta evangeliet for gitt og slutte å innøve det fordi det er noe du har hørt så mange ganger. Vi lagrer det i vår historie et sted i fortiden og prøver ubevisst vi å bevege oss videre fra det. Men vi trenger å høre evangeliet like mye i dag som da vi hørte for første gang. Dersom vi minner oss selv på evangeliet hver morgen, vill vi våkne opp og leve i takknemlig glede over at de tøffeste kampene vi skal møte i dag allerede er vunnet.  Hvor annerledes ville livet ditt være dersom du forkynte evangeliet til hjertet ditt mer regelmessig? Det er mange måter evangeliet innvirker positivt og former hverdagen vår på. Vi trenger alle regelmessige påminnelser om disse fordelene og vi trenger Guds kraft for å forstå dem ytterligere. For mange troende tror at evangeliet er gammelt nytt. Det er ikke slik at vi har hørt evangeliet for mange ganger - vi har ikke hørt det nok. I likhet med de mange fasettene på en vakker diamant, har evangeliet en uendelig skjønnhet som aldri kan bli oppbrukt. Dess mer vi lærer om evangeliet, desto sterkere og mer tilfredsstilt blir vi i vår tro. Vi trenger regelmessige påminnelser om alt Gud har gjort for oss i evangeliet, fordi evangeliet gir oss drivstoff og motiverer vår lidenskap til å være lydig mot Gud og tjene Ham. Når vi ser hvor mye Han har gjort - hvor mye Han har gitt oss i sin Sønn - kan vi ikke la være å bli forandret og motivert til å gi Ham hele livet vårt. Og selv når vi er svake og ynkelige syndere som strever for å følge en perfekt Frelser, minner evangeliet oss om hvor høyt elsket vi er og hvor mye Gud virker i oss for å hjelpe oss til å følge Ham. Det finnes ikke noe større behov i ditt kristne liv enn å regelmessig minne hjertet ditt om sannheten i evangeliet.