Håp under en global pandemi

Håp under en global pandemi

5 dager

Dette er en tid uten sidestykke for de av oss som lever på denne planeten i disse tider. Historisk sett kan vi finne håp dersom vi vender oss til Han som har skapt alt og er Herre over alt. Hva sier Bibelen om hvorfor slike ting hender, hva er Guds svar på dette, og hva er mitt håp i liv og død?

Utgiver

Vi vil gjerne takke Zúme for å gjøre denne leseplanen tilgjengelig for oss. For mer informasjon, vennligst gå til: https://zume.training/

Om utgiver

Mer enn 25000 fullførte