Oswald Chambers: Fred - Livet i Ånden

Andakt
Kilden til fred er Gud, ikke meg selv. Det er aldri min fred, men alltid Hans, og om Han en gang skulle ta den tilbake, vil den ikke være der. Dersom jeg tillater noe å gjemme ansiktet, minnet eller hensynet til vår Herre Jesus fra meg, da er jeg enten forstyrret eller har en falsk trygghet.Herre, i min samvittighet denne morgenen er det en samling av små ting som presser seg på og jeg bringer dem rett til Deg. I Din visdom, si "Stille! Vær rolig!" og må mitt ordnede liv bekjenne skjønnheten i Din fred.Refleksjonsspørsmål: Hva skjer når jeg prøver å fabrikkere indre fred? Hva tillater jeg å komme mellom meg selv og Gud? Hvilken falsk opplevelse av trygghet trenger jeg å være på vakt overfor? Hvilke små ting presser seg på i livet mitt og ødelegger skjønnheten i Guds fred?Sitater er hentet fra "Christian Discipline and Knocking at God’s Door", © Discovery House Publishers