4. Mosebok 3

3
Levittene mønstres
1Dette er slektshistorien til Aron og Moses, på den tiden da Herren talte til Moses på Sinai-fjellet. 2#2 Mos 6,23 Dette er navnene på Arons sønner: Nadab, den førstefødte, og Abihu, Elasar og Itamar. 3#2 Mos 28,41; 3 Mos 8,6ff Det er navnene på sønnene Aron hadde, de som var salvet til prester og innviet til å gjøre prestetjeneste. 4#3 Mos 10,1ff Nadab og Abihu døde for Herrens ansikt da de bar fram uinnviet ild for ham i Sinai-ørkenen. De hadde ingen sønner. Siden gjorde Elasar og Itamar prestetjeneste under sin far Aron.
5 Herren sa til Moses: 6La Levis stamme komme hit! La den tre fram for presten Aron og tjene ham! 7#1,50.53; 16,9 De skal gjøre tjeneste for ham og hele menigheten foran telthelligdommen og utføre tjenesten ved boligen. 8De skal ta hånd om alt utstyret i telthelligdommen og pliktene som israelittene har når de gjør tjeneste ved boligen. 9#8,16; 18,6 Du skal overgi levittene til Aron og sønnene hans. Blant israelittene skal disse være fullt og helt overgitt til ham. 10#1,51 Aron og hans sønner skal du sette til å gjøre prestetjeneste. Kommer en fremmed nær det hellige, skal han dø.
11Så sa Herren til Moses: 12#3,41 Se, jeg har tatt ut levittene fra de andre israelittene i stedet for alle førstefødte i Israel, de som åpner morslivet. Levittene skal tilhøre meg. 13#2 Mos 13,2; 22,29; 34,19 For alle førstefødte tilhører meg. Den dagen jeg slo i hjel alle førstefødte i Egypt, helliget jeg alle de førstefødte i Israel, både mennesker og dyr. De er mine. Jeg er Herren.
14 # 26,57–62 Herren sa til Moses i Sinai-ørkenen: 15«Du skal mønstre levittene, familie for familie og slekt for slekt! Alle av hankjønn som er en måned eller mer, skal du mønstre.» 16Og Moses mønstret dem på Herrens ord, slik han var pålagt. 17#2 Mos 6,16f Dette er navnene på Levis sønner: Gersjon, Kehat og Merari. 18Dette er navnene på Gersjons sønner og slektene deres: Libni og Sjimi, 19og Kehats sønner og slektene deres: Amram, Jishar, Hebron og Ussiel, 20og Meraris sønner og slektene deres: Mahli og Musji. Dette er Levis slekter og deres familier.
21Til Gersjon hørte Libnis og Sjimis slekter. Det er Gersjon-sønnenes slekter. 22De som ble mønstret fra disse slektene, var 7500 i tallet. Alle av hankjønn som var en måned eller mer, ble mønstret. 23Gersjon-sønnenes slekter slo leir bak boligen, mot vest. 24Lederen for deres familie var Eljasaf, sønn av Lael. 25#4,24f Gersjon-sønnene hadde ansvar for telthelligdommen, for selve boligen og teltet, for taket på det og forhenget foran åpningen til telthelligdommen, 26omhenget rundt forgården som lå omkring boligen og alteret, forhenget foran åpningen inn til forgården, snorene og alt arbeidet med dette.
27Til Kehat hørte Amram-sønnenes slekt, Jishar-sønnenes slekt, Hebron-sønnenes slekt og Ussiel-sønnenes slekt. Det er Kehat-sønnenes slekter. 28Da alle av hankjønn som var en måned eller mer, var talt opp, var det 8600 som skulle utføre oppgavene ved helligdommen. 29Kehat-sønnenes slekter slo leir på sørsiden av boligen. 30#2 Mos 6,22; 3 Mos 10,4 Lederen for deres familie var Elisafan, sønn av Ussiel. 31#4,4f De hadde ansvar for paktkisten, bordet, lysestaken, altrene, utstyret som de brukte ved tjenesten i helligdommen, og forhenget og alt arbeidet med dette.
32Den øverste lederen for levittene var Elasar, sønn av Aron, presten. Han hadde tilsyn med dem som gjorde tjeneste ved helligdommen.
33Til Merari hørte Mahli-slekten og Musji-slekten. Det er Merari-slektene. 34Tallet på dem som ble mønstret, alle av hankjønn som var en måned eller mer, var 6200. 35Lederen for farshuset til Merari-slektene var Suriel, sønn av Abihajil. De slo leir på nordsiden av boligen. 36Merari-sønnene hadde ansvar for å ta seg av plankene i boligen, tverrstengene, stolpene og soklene, alt utstyret der og alt arbeidet med dette, 37dessuten stolpene rundt forgården med soklene, pluggene og snorene som hørte til.
38Moses og Aron og sønnene hans slo leir foran boligen, foran telthelligdommen, mot soloppgangen i øst. Det var de som utførte oppgaver i helligdommen på israelittenes vegne. Om en uinnviet kommer nær, skal han dø. 39Tallet på levittene som Moses og Aron mønstret på Herrens ord, slekt for slekt, alle av hankjønn som var en måned eller mer, var 22 000.
Levittene og de førstefødte
40 Herren sa til Moses: Du skal mønstre de førstefødte i Israel, alle av hankjønn som er en måned eller mer, og skrive dem inn i manntallet. 41#2 Mos 13,12; 22,29; 4 Mos 3,12f Du skal ta ut levittene. De er mine. Jeg er Herren. Du skal ta ut dem i stedet for alle de førstefødte blant israelittene, og levittenes husdyr i stedet for alt førstefødt blant israelittenes husdyr.
42Da mønstret Moses alle førstefødte blant israelittene, slik Herren hadde pålagt ham. 43Tallet på alle førstefødte som ble mønstret og skrevet inn i manntallet, alt hankjønn som var en måned eller mer, var 22 273.
44Så sa Herren til Moses: 45Ta levittene i stedet for alle de førstefødte blant israelittene, og levittenes dyr i stedet for deres dyr. Levittene er mine. Jeg er Herren. 46Men som løsepenger for de 273 førstefødte blant israelittene som overstiger tallet på levitter, 47#3,47 En sjekel ca. 12 g. Jf. 2 Mos 30,13. skal du ta fem sjekel for hver. En sjekel tilsvarer tjue gera etter den vekten som brukes i helligdommen. 48Gi pengene til Aron og sønnene hans som løsepenger for dem som er overtallige blant dem.
49Og Moses tok imot løsepengene for dem som var flere enn det antallet som var løst ut ved levittene. 50#3,50 1365 sjekel ca. 15,5 kg. Fra de førstefødte blant israelittene fikk han pengene, 1365 sjekel etter den vekten som brukes i helligdommen. 51Og Moses ga løsepengene til Aron og sønnene hans på Herrens ord, slik Herren hadde pålagt Moses.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring