4. Mosebok 2

2
Mønstring av Israels hær
1 Herren sa til Moses og Aron:
2Israelittene skal slå leir, hver under sitt banner og sin families merke. Leiren skal ligge omkring telthelligdommen og være vendt mot den.
3Juda med sitt banner skal slå leir på østsiden, mot soloppgangen, hæravdeling for hæravdeling. Nahsjon, sønn av Amminadab, er leder for Juda-sønnene, 4og 74 600 er mønstret i hans hæravdeling. 5Jissakars stamme skal slå leir ved siden av. Netanel, sønn av Suar, er leder for Jissakar-sønnene, 6og 54 400 er mønstret i hans hær. 7Så kommer Sebulons stamme. Eliab, sønn av Helon, er leder for Sebulon-sønnene, 8og 57 400 er mønstret i hans hær. 9De som er mønstret i Judas leir, er i alt 186 400, hæravdeling for hæravdeling. Disse skal bryte opp først.
10Ruben med sitt banner skal slå leir mot sør, hæravdeling for hæravdeling. Elisur, sønn av Sjede'ur, er leder for Ruben-sønnene, 11og 46 500 er mønstret i hans hær. 12Simons stamme skal slå leir ved siden av. Sjelumiel, sønn av Surisjaddai, er leder for Simon-sønnene, 13og 59 300 er mønstret i hans hær. 14Så kommer Gads stamme. Eljasaf, sønn av De'uel, er leder for Gad-sønnene, 15og 45 650 er mønstret i hans hær. 16De som er mønstret i Rubens leir, er i alt 151 450, hæravdeling for hæravdeling. Disse skal bryte opp som nummer to.
17Telthelligdommen skal føres ut når levittenes leir bryter opp; den er midt mellom de andre leirene.
Slik de slår leir, skal de bryte opp, hver på sin plass og under sitt banner.
18Efraim med sitt banner skal slå leir mot vest, hæravdeling for hæravdeling. Elisjama, sønn av Ammihud, er leder for Efraim-sønnene, 19og 40 500 er mønstret i hans hær. 20Manasses stamme skal slå leir ved siden av Efraim. Gamliel, sønn av Pedasur, er leder for Manasse-sønnene, 21og 32 200 er mønstret i hans hær. 22Så kommer Benjamins stamme. Abidan, sønn av Gidoni, er leder for Benjamin-sønnene, 23og 35 400 er mønstret i hans hær. 24De som er mønstret i Efraims leir, er i alt 108 100, hæravdeling for hæravdeling. Disse skal bryte opp som nummer tre.
25Dans stamme med sitt banner skal slå leir mot nord, hæravdeling for hæravdeling. Ahieser, sønn av Ammisjaddai, er leder for Dan-sønnene, 26og 62 700 er mønstret i hans hær. 27Asjers stamme skal slå leir ved siden av. Pagiel, sønn av Okran, er leder for Asjer-sønnene, 28og 41 500 er mønstret i hans hær. 29Så kommer Naftalis stamme. Ahira, sønn av Enan, er leder for Naftali-sønnene, 30og 53 400 er mønstret i hans hær. 31De som er mønstret i Dans hær, er i alt 157 600. Disse skal bryte opp til slutt under sine bannere.
32 # 1,46f Dette er de israelittene som ble mønstret, familie for familie. Tallet på dem som ble mønstret i leirene, hæravdeling for hæravdeling, var i alt 603 550. 33Men levittene ble ikke mønstret sammen med de andre israelittene, for dette hadde Herren pålagt Moses. 34Israelittene gjorde alt Herren hadde pålagt ham. Slik slo de leir under sine bannere, og slik brøt de opp, hver enkelt med sin slekt og sin familie.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring