4. Mosebok 4

4
Levittenes arbeid ved telthelligdommen
1 Herren sa til Moses og Aron: 2Tell opp Kehat-sønnene, som hører til levittene, slekt for slekt og familie for familie, 3#8,24f#4,3 tretti år Senere ble det bestemt at levittene skulle gjøre tjeneste fra de var tjuefem eller tjue år. Jf. 8,24; 1 Krøn 23,24.27. alle menn som er mellom tretti og femti år, alle som skal gjøre plikttjeneste og utføre arbeid ved telthelligdommen.
4Dette er Kehat-sønnenes tjeneste ved telthelligdommen: De skal ta seg av det høyhellige.
5 # 4,5 forhenget foran Det aller helligste. vitnesbyrdet de to steintavlene som lå i paktkisten. Jf. 2 Mos 40,20. =Guds bolig. Når leiren skal bryte opp, skal Aron og sønnene hans komme og ta ned det forhenget som skjermer, og bre det ut over kisten med vitnesbyrdet. 6De skal legge en duk av fint skinn på kisten og deretter strekke over den et klede som er av fiolett purpur helt igjennom. Så skal de sette i bærestengene. 7Over bordet med skuebrød skal de strekke et klede i fiolett purpur. På det skal de sette fatene, skålene, krukkene og kannene til drikkofferet. Også brødet som alltid ligger framme, skal være der. 8Og over alt dette skal de bre et karmosinrødt klede. Så skal de dekke det med et teppe av fint skinn og sette bærestengene i.
9De skal ta et klede av fiolett purpur og dekke lysestaken og lampene som er på den, tengene, pannene og alle oljekrukkene som de bruker når de steller staken. 10De skal legge staken og alt utstyret som hører til, i et teppe av fint skinn og sette det på en båre. 11#4,11 det gullkledde alteret røkelsesalteret. Jf. 2 Mos 30,1ff. Over det gullkledde alteret skal de bre et klede av fiolett purpur. Så skal de dekke det med et teppe av fint skinn og sette bærestengene i.
12De skal ta alt utstyret som de bruker når de gjør tjeneste i helligdommen, og legge det i et klede av fiolett purpur. Så skal de dekke det med et teppe av fint skinn og sette det på en båre. 13#4,13 alteret brennofferalteret av bronse. Jf. 2 Mos 27,1ff. De skal fjerne den fete asken fra alteret og bre et purpurrødt klede over det. 14Oppå det skal de legge alt utstyret som de bruker i altertjenesten: glopannene, kjøttgaflene, ildskuffene og offerskålene, alt utstyret som hører til alteret. Så skal de bre en duk av fint skinn over det og sette bærestengene i.
15 # 7,9; 1 Krøn 15,15 Når Aron og sønnene hans er ferdige med å dekke helligdommen og alt utstyret der, skal leiren brytes. Da skal Kehat-sønnene komme og bære. Men de må ikke røre ved det hellige. Gjør de det, skal de dø. Dette er det Kehat-sønnene skal bære av det som hører til telthelligdommen.
16Elasar, sønn av presten Aron, har ansvaret for lampeoljen, den velluktende røkelsen, det daglige grødeofferet og salvingsoljen. Han skal ha ansvar for hele boligen og alt som er i den, både helligdommen og utstyret der.
17 Herren sa til Moses og Aron: 18Dere må ikke la Kehats slektsgrein bli skåret bort fra levittenes stamme! 19For at de skal berge livet og ikke dø når de kommer nær det høyhellige, skal dere gjøre slik med dem: Aron og sønnene hans skal gå og si til hver enkelt av dem hva de skal gjøre, og hva de skal bære. 20#1 Sam 6,19 Men Kehat-sønnene må ikke så mye som et øyeblikk gå inn og se det hellige. For da skal de dø.
21 Herren sa til Moses: 22Tell også opp Gersjon-sønnene, familie for familie og slekt for slekt. 23Du skal mønstre alle menn som er mellom tretti og femti år, alle som kan gjøre plikttjeneste. De skal utføre arbeid ved telthelligdommen. 24Dette er hva Gersjon-slektene har i oppgave å gjøre og bære: 25De skal bære teltdukene som hører til boligen, de som dekker telthelligdommen: teppet av fint skinn som ligger over det, og forhenget foran åpningen til telthelligdommen, 26dessuten omhenget rundt forgården og forhenget foran åpningen til forgården som er omkring boligen og alteret, og tauene og alt utstyret som de trenger til arbeidet. De skal gjøre alt arbeidet med dette. 27Alt arbeidet Gersjon-sønnene utfører, alt de skal bære og alt de skal gjøre, skal skje etter ordre fra Aron og sønnene hans. Dere skal se til at de tar ansvar for alt de har å bære. 28Dette er arbeidet Gersjon-slektene har å gjøre ved telthelligdommen. Itamar, presten Arons sønn, skal ha tilsyn med tjenesten deres.
29Også Merari-sønnene skal du mønstre, slekt for slekt og familie for familie. 30Du skal mønstre alle menn som er mellom tretti og femti år, alle som kan gjøre plikttjeneste. De skal utføre arbeidet ved telthelligdommen. 31Dette er det de har ansvar for å bære når de arbeider med telthelligdommen: boligens planker, tverrstenger, stolper og sokler, 32dessuten stolpene rundt forgården med sokler, plugger og snorer, alt utstyret og alt de trenger til arbeidet. Dere skal sette opp en liste og navngi alt utstyret de har ansvar for å bære. 33Dette er Merari-slektenes arbeid ved telthelligdommen. Og Itamar, sønn av presten Aron, skal ha tilsyn med det.
34Moses og Aron og lederne for menigheten mønstret så Kehat-sønnene, slekt for slekt og familie for familie, 35alle menn mellom tretti og femti år som kunne gjøre plikttjeneste ved telthelligdommen. 36Tallet på dem som ble mønstret, slekt for slekt, var 2750. 37Dette er de av Kehats slekter som ble mønstret, alle som skulle arbeide ved telthelligdommen, og som Moses og Aron mønstret på Herrens ord gjennom Moses.
38Også Gersjon-sønnene ble mønstret, slekt for slekt og familie for familie. 39Alle menn mellom tretti og femti år som kunne gjøre plikttjeneste, skulle utføre arbeid ved telthelligdommen. 40Tallet på dem som ble mønstret, slekt for slekt og familie for familie, var 2630. 41Dette er de av Gersjons slekter som ble mønstret, alle som arbeidet ved telthelligdommen, og som Moses og Aron mønstret på Herrens ord.
42Også Merari-sønnenes slekter ble mønstret, slekt for slekt og familie for familie. 43Alle menn mellom tretti og femti år som kunne gjøre plikttjeneste, skulle utføre arbeid ved telthelligdommen. 44Tallet på dem som ble mønstret, slekt for slekt, var 3200. 45Dette er de av Meraris slekter som ble mønstret, de som Moses og Aron mønstret på Herrens ord gjennom Moses.
46Nå hadde Moses og Aron og Israels ledere mønstret levittene, slekt for slekt og familie for familie, 47alle menn mellom tretti og femti år, alle som skulle gjøre tjeneste, og alle som skulle arbeide ved telthelligdommen og bære det som hører til. 48Tallet på dem som ble mønstret, var 8580. 49De ble mønstret av Moses på Herrens ord, hver enkelt til det han skulle gjøre og bære. De ble mønstret slik Herren hadde pålagt Moses.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring