Hebreerne 12

12
Troens opphavsmann og fullender
1 # 1 Kor 9,24; Fil 3,12ff Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, 2#Fil 2,6ff; Hebr 2,10+; 8,1+ med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. 3#Luk 2,34 Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.
Gud oppdrar oss
4I kampen mot synden har dere ennå ikke gjort slik motstand at det kostet blod. 5#Ordsp 3,11f#12,5 irettesetter kan også oversettes «oppdrar», jf. v. 7.9. Har dere glemt den formaningen som taler til dere som til barn:
Min sønn, forakt det ikke når Herren irettesetter,
mist ikke motet når han refser.
6 # Sal 94,12; Åp 3,19 For den Herren elsker, viser han til rette,
og han straffer hver sønn han tar seg av.
7Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere som sønner. Ja, la meg få se den sønn som faren ikke viser til rette! 8Hvis dere ikke blir vist til rette som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. 9Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdro oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under åndenes Far, så vi kan vinne livet? 10For fedrene viste oss til rette bare en kort tid og slik de selv syntes var best. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. 11#2 Kor 4,17f; 1 Pet 1,6f All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.
12 # Jes 35,3 Derfor, styrk de slappe hender
og de vaklende knær!
13 # Ordsp 4,26f La føttene gå rett fram på veien,
så det halte ikke blir vridd ut av ledd, men heller blir helbredet.
14 # Matt 5,8f; Rom 12,18 Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren. 15#5 Mos 29,18 Se til at ingen går bort fra Guds nåde! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. 16#1 Mos 25,33f Se til at ingen driver hor og lever ugudelig som Esau, han som solgte førstefødselsretten sin for et eneste måltid mat. 17#1 Mos 27,30ff Dere vet jo at han senere ble avvist da han ønsket å få velsignelsen. Det var ikke mulig å vende om, enda han ba med tårer.
Sinai og Sion
18 # 2 Mos 19,16ff; 20,18ff; 5 Mos 4,11 Dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på, ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm, 19ikke til gjallende horn og en røst som talte slik at de som hørte den, ba om å bli spart for å høre mer. 20#2 Mos 19,13 For de kunne ikke tåle den befalingen som ble gitt: Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines. 21#5 Mos 9,19 Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa: «Jeg skjelver av skrekk.» 22#Gal 4,26; Åp 14,1; 21,2#12,22 fjellet Sion tempelhøyden i Jerusalem. Jf. 2 Sam 5,6ff; Sal 48. Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidsfeiring, 23#Luk 10,20 til forsamlingen av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, 24#8,6+; 11,4; 1 Pet 1,2 til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod.
25 # 2,2f Se til at dere ikke avviser ham som taler! De som avviste ham som talte guddomsord her på jorden, kom ikke unna. Enda mindre skal vi komme unna dersom vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. 26#Hag 2,6 Den gangen fikk hans røst jorden til å skjelve. Men nå har han lovet: Enda en gang vil jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. 27#Matt 24,35; 2 Pet 3,12f Her står det: «enda en gang». Dette viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå. 28Derfor: Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud. 29#5 Mos 4,24 For vår Gud er en fortærende ild.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring