Hebreerne 11

11
Vitnesbyrd om tro
1 # 2 Kor 5,7 # 11,1 pant kan også oversettes «virkeliggjøring», «garanti» eller «visshet». Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. 2For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. 3#1 Mos 1; Rom 1,20 I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.
4 # 1 Mos 4,4ff I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi Abel trodde, fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, det vitnet Gud om da han ofret. Og med sin tro taler han ennå etter sin død.
5 # 1 Mos 5,24 I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. 6Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
7 # 1 Mos 6,8ff; Rom 1,16f; 3,22 I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I gudsfrykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir.
8 # 1 Mos 12,1ff I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få i arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. 9#1 Mos 23,4; 26,3; 35,12 I tro levde han som fremmed i det landet Gud hadde lovet ham. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løftet. 10#13,14; Åp 21,2.10ff For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper.
11 # 1 Mos 17,19; 21,2 I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet, var trofast. 12#1 Mos 15,5f; 22,17; Rom 4,19ff Fra én mann, som var uten livskraft, kom det derfor en ætt så tallrik som stjernene på himmelen og så talløs som sanden på havets strand.
13 # 1 Mos 47,9; 1 Krøn 29,15; Joh 8,56 I denne troen døde alle disse uten å ha fått det som var lovet. De bare så det langt borte og hilste det, og de bekjente at de var fremmede og hjemløse på jorden. 14Når de taler slik, viser de klart at de lengter etter et fedreland. 15Hvis de hadde tenkt på det landet de dro ut fra, hadde de hatt tid til å vende tilbake. 16#2 Mos 3,6.15; Fil 3,20; Hebr 11,10 Men nå er det et bedre land de lengter etter: det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over dem, men vil kalles deres Gud, for han har gjort i stand en by til dem.
17 # 1 Mos 22; Matt 3,17 I tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å ofre, enda han hadde fått løftene 18#1 Mos 21,12 og dette var blitt sagt til ham: Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din. 19Han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake – i dette ligger et forbilde.
20 # 1 Mos 27,28f.39f I tro var det Isak velsignet Jakob og Esau med tanke på det som skulle komme. 21#1 Mos 47,31; 48,15f#11,21 toppen av staven Sitatet fra 1 Mos 47,31 følger den gr. oversettelsen av GT. =Septuaginta. I tro velsignet Jakob, da han skulle dø, begge sønnene til Josef. Og bøyd over toppen av staven sin lovpriste han og tilba. 22#1 Mos 50,24f I tro talte Josef da han lå på det siste, om israelittenes utgang fra Egypt, og han ga påbud om hva de skulle gjøre med knoklene hans.
23 # 2 Mos 1,22; 2,2 I tro gjemte foreldrene til Moses gutten i tre måneder da han var født. For de så at det var et vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens ordre. 24#2 Mos 2,10ff I tro nektet Moses, da han ble stor, å kalles sønn av faraos datter. 25Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid. 26Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. 27#2 Mos 2,15 I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. 28#2 Mos 12,11ff I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre de førstefødte hos israelittene. 29#2 Mos 14,21ff#11,29 Rødehavet i GT kalt «Sivsjøen». Jf. 2 Mos 13,18. I tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det samme, druknet de.
30 # Jos 6,20 Ved tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem i sju dager. 31#Jos 2; 6,17; Jak 2,25 I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige; for med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet.
32 # Dom 4–7; 10–16; 1–2 Sam # 11,32 Gideon, Barak, Samson og Jefta ledere i dommertiden. Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg skal fortelle om Gideon, Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. 33#Dom 14,5f; 1 Sam 17,34ff; Dan 6,23 Ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, 34#Dan 3,23ff slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige hærer på flukt. 35#1 Kong 17,17ff; 2 Kong 4,17ff Kvinner fikk tilbake sine døde; de hadde stått opp. Noen ble torturert og avslo å bli kjøpt fri, for de ville heller nå fram til en bedre oppstandelse. 36#Jer 20,2; 37,15ff Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, til og med lenker og fengsel. 37#2 Krøn 24,20f Noen ble steinet, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, nødlidende, forfulgt og mishandlet. 38Verden var dem ikke verdig, og de måtte flakke omkring i øde trakter og på fjell og holde til i grotter og huler.
39 # 11,2.13 Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovet. 40Gud så for seg noe som er bedre for oss: at de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring