Hebreerne 13

13
Glem ikke å gjøre det gode
1 # Rom 12,10; 1 Tess 4,9f; 1 Pet 1,22; 2 Pet 1,7; 1 Joh 3,10ff Hold søskenkjærligheten levende! 2#1 Mos 18,1ff; Rom 12,13 Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. 3#Matt 25,36; Hebr 10,34 Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.
4 # Ef 5,5 La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet. 5#5 Mos 31,6 La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. 6#Sal 118,6 Derfor kan vi tillitsfullt si:
Herren er min hjelper, jeg frykter ikke.
Hva kan mennesker gjøre meg?
Lederne i menigheten og den rette lære
7 # 13,17 Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen det fikk, og ta deres tro til forbilde! 8#Åp 1,17f Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.
9 # 13,9 bestemte slag mat Blant de første kristne var det grupper som tok spesielt hensyn til GTs regler for ren og uren mat. Jf. Rom 14,1ff; 1 Kor 8; Kol 2,16.20f; 1 Tim 4,3. La dere ikke rive med av alle slags fremmede lærdommer! Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved bestemte slag mat, for de som følger slike regler, har aldri hatt nytte av det. 10Vi har et alter, og de som gjør tjeneste i telthelligdommen, har ikke rett til å spise fra det. 11#3 Mos 16,27 Øverstepresten bærer blodet av offerdyrene inn i helligdommen til soning for synd, men kroppene blir brent opp utenfor leiren. 12#Matt 21,39; Joh 19,17.20#13,12 utenfor porten Golgata lå utenfor bymuren. Jf. Joh 19,20. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. 13Så la oss gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. 14#Fil 3,20; Hebr 11,10.16 For her på jorden har vi ingen by som består; vi lengter etter den som skal komme.
15 # Sal 50,14.23; Hos 14,3 La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. 16#Fil 4,18 Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud.
17 # Esek 3,17f; 1 Tess 5,12f Vær lydige mot lederne deres og rett dere etter dem! For de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.
Ønsker og hilsener
18 # Rom 15,30; 2 Kor 1,11; Fil 1,19.27; Kol 4,3.12; 2 Tess 3,1 Be for oss! Vi vet at vi har god samvittighet, for vi vil gjerne gå riktig fram på alle måter. 19#Filem 22 Jeg ber dere om forbønn, aller mest for at dere desto snarere kan få meg tilbake.
20 # Matt 26,28+; Joh 10,11+ Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte den store hyrden for sauene, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde, 21#Fil 2,13#13,21 Amen hebr. for «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen. må han utruste dere med alt godt, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus skape i oss det som er godt i hans øyne. Ham være ære i all evighet! Amen.
22Jeg ber dere, søsken, ta vel imot disse ordene til formaning og trøst, selv om jeg måtte skrive så kortfattet til dere.
23 # 13,23 Timoteus muligens en av =Paulus' medarbeidere. Dere skal vite at vår bror Timoteus er løslatt. Hvis han kommer snart, skal jeg se dere sammen med ham.
24Hils alle deres ledere og alle de hellige! De fra Italia sender dere sin hilsen.
25Nåden være med dere alle!

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring