Esekiel 47
N11BM

Esekiel 47

47
Livets elv
1 # Sak 14,8; Åp 22,1 Han førte meg tilbake til tempelinngangen. Og se, vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet; for tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for alteret. 2Han førte meg ut gjennom nordporten, og der ute fulgte han meg rundt til den ytre porten som vender mot øst. Og se, vannet sildret fram på høyre side.
3Mannen gikk østover med en målesnor i hånden. Han målte opp tusen alen. Så lot han meg gå gjennom vannet; det nådde meg til anklene. 4Han målte opp tusen til og lot meg gå gjennom vannet; det nådde meg til knærne. Så målte han opp ytterligere tusen og lot meg gå gjennom vannet; det nådde meg til hoftene. 5Igjen målte han opp tusen alen. Nå var det en elv som jeg ikke kunne vade over, for vannet hadde steget til en elv der man måtte svømme; den lot seg ikke vade.
6Han sa til meg: «Ser du, menneske?» Så førte han meg tilbake til elvebredden. 7#Åp 22,2 Og se, da jeg kom tilbake, var det en mengde trær langs elven på begge sider. 8#47,8 Araba-sletten dalsenkningen der Jordan og Dødehavet ligger. Han sa til meg: «Dette vannet renner til områdene i øst og ned på Araba-sletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. 9Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende, alt som er der elven renner. 10#47,10 En-Gedi midt på vestbredden av Dødehavet. En-Eglajim langt nord på vestbredden av Dødehavet. Det skal stå fiskere fra En-Gedi til En-Eglajim. Der skal det være tørkeplass for garn. Det skal finnes fisk av samme slag som i Storhavet, i store mengder. 11Men sumpene og myrene skal ikke bli friske, av dem skal det utvinnes salt. 12#Sal 1,3; Åp 22,2 På hver side av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løvet på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære ny frukt, for vannet de får, kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde og bladene bringe helse.»
Landegrensene
13 # 1 Mos 48,5; Jos 17,17 Så sier Herren Gud: Dette er grensene når dere deler landet mellom Israels tolv stammer: Josef skal ha to deler. 14#1 Mos 15,18; Esek 20,42 Dere skal ta det i eie, den ene like mye som den andre. Med løftet hånd lovet jeg å gi det til deres fedre, og nå skal landet tilfalle dere til odel og eie.
15 # 47,15 landegrensene grensene slik de var da riket var på sitt største, mens David var konge. Jf. 4 Mos 34,3–12. Dette er landegrensene.
I nord: fra Storhavet over Hetlon, Lebo-Hamat og Sedad, 16#47,16 Havran fjelland øst for Basan. Berota og Sibrajim – mellom Damaskus-området og Hamat-området – til Hasar-Enon, ved Havran-området. 17Grensen går fra havet til Hasar-Enon. I nord ligger Damaskus-området og Hamat-området. Dette er nordgrensen.
18I øst: mellom Havran og Damaskus, mellom Gilead og Israels land, danner Jordan grense helt til sjøen i øst, til Tamar. Dette er østgrensen.
19 # 4 Mos 20,13; 34,5; Esek 48,28 I Negev, mot sør: Fra Tamar til vannet ved Meribat-Kadesj og videre langs elveleiet til Storhavet. Dette er grensen i Negev, mot sør.
20I vest: Storhavet danner grense til man kommer på høyde med Lebo-Hamat. Dette er vestgrensen.
21Dere skal dele dette landet mellom dere, mellom stammene i Israel. 22#3 Mos 19,34; 4 Mos 26,55; Jos 14,2 Dere skal fordele det som eiendom mellom dere og innflytterne som bor blant dere og har fått barn blant dere. De skal være for dere som innfødte israelitter. Sammen med dere skal de få tildelt eiendom blant Israels stammer. 23I den stammen hvor innflytteren bor, skal dere gi ham eiendom, sier Herren Gud.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål