Esekiel 46
N11BM

Esekiel 46

46
Fyrsten i tempelet
1Så sier Herren Gud: Porten til den indre forgården, den som vender mot øst, skal være lukket på de seks arbeidsdagene. Men på sabbatsdagen og nymånedagen skal den åpnes. 2#46,2 fyrsten Israels konge. >12,10. Når fyrsten kommer utenfra gjennom forhallen i porten, skal han stille seg ved en av portstolpene. Mens prestene bærer fram hans brennoffer og fredsoffer, skal han bøye seg og tilbe på terskelen i porten og så gå ut. Porten skal ikke lukkes før om kvelden. 3Folket i landet skal tilbe Herren ved inngangen til denne porten på sabbatene og nymånedagene.
4Brennofferet som fyrsten bærer fram for Herren på sabbatsdagen, skal være seks lam uten feil og en vær uten feil. 5Grødeofferet skal være en efa mel til væren, til lammene det han har for hånden, og en hin olje til hver efa.
6På nymånedagen skal han ofre en ungokse uten feil, seks lam og en vær uten feil. 7Som grødeoffer skal han gi en efa mel til ungoksen, en efa til væren, til lammene så mye han har råd til, og en hin olje til hver efa.
8 # 44,3 Når fyrsten kommer, skal han gå inn gjennom forhallen i porten, og samme vei skal han gå ut. 9Når folket i landet trer fram for Herren under høytidene, skal den som kommer inn gjennom nordporten for å tilbe, gå ut gjennom sørporten, og den som kommer inn gjennom sørporten, skal gå ut gjennom porten mot nord. De skal ikke gå tilbake gjennom porten der de kom inn, men gå ut på motsatt side. 10Fyrsten skal gå inn sammen med de andre, og de skal gå ut samtidig.
11På festene og høytidene skal grødeofferet være en efa til ungoksen, en efa til væren, til lammene det som er for hånden, og en hin olje til hver efa. 12Når fyrsten bærer fram et frivillig offer, enten et brennoffer eller et fredsoffer, et frivillig offer for Herren, skal den østvendte porten åpnes for ham. Han skal bære fram sitt brennoffer eller fredsoffer slik han gjør på sabbatsdagen. Så skal han gå ut, og porten skal lukkes etter ham.
13 # 2 Mos 29,38f Hver dag skal du ofre et årsgammelt lam uten feil som brennoffer til Herren. Hver morgen skal du ofre det. 14I tillegg til dette skal du hver morgen bære fram en sjettedels efa mel som grødeoffer og en tredjedels hin olje til å blande i finmelet. Grødeofferet til Herren er en fast og evig ordning. 15Lammet, grødeofferet og oljen skal hver morgen bæres fram som et daglig brennoffer.
16Så sier Herren Gud: Når fyrsten gir noen av sønnene sine en gave av sin eiendom, skal den tilhøre sønnene; de får den til odel og eie. 17#46,17 frigivelsesåret hvert femtiende år. Jf. 3 Mos 25,10. Men gir han en av tjenerne sine en gave av sin eiendom, skal den være hans til frigivelsesåret, da skal den gå tilbake til fyrsten. Hans jordeiendom skal være bare for sønnene. 18#1 Kong 21,2.16; Esek 45,8 Fyrsten må ikke ta jord fra folket så han driver noen bort fra deres eiendom. Bare av egen eiendom kan han gi sønnene arv, for at mitt folk ikke skal jages bort fra sin eiendom.
Hvor slaktofrene kokes
19Han førte meg gjennom inngangen ved siden av porten til prestenes rom i helligdommen, de som vender mot nord. Og se, der var det et sted lengst mot vest. 20#3 Mos 6,19f; Esek 44,19 Han sa til meg: «Dette er stedet hvor prestene skal koke skyldofferet og syndofferet og bake grødeofferet. De må ikke bære det ut i den ytre forgården så de gjør folket hellig.»
21Så førte han meg ut til den ytre forgården og rundt til de fire hjørnene. Og se, i hvert hjørne var det et gårdsrom. 22I de fire hjørnene lå det slike små gårdsrom, førti alen lange og tretti alen brede. Alle fire hadde samme mål. 23Det gikk en steinmur rundt hver av de fire, og kokeplasser var anlagt langs foten av muren. 24Han sa til meg: «Dette er kjøkken hvor tempeltjenerne koker folkets slaktoffer.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål