Esekiel 48
N11BM

Esekiel 48

48
1 # 47,15.17 Dette er navnene på stammene:
Lengst i nord, i retning Hetlon, Lebo-Hamat og Hasar-Enon – med Damaskus-området i nord, mot Hamat – fra øst til vest: Dan skal ha én del.
2Langs Dans område, fra øst til vest: Asjer, én del.
3Langs Asjers område, fra øst til vest: Naftali, én del.
4Langs Naftalis område, fra øst til vest: Manasse, én del.
5Langs Manasses område, fra øst til vest: Efraim, én del.
6Langs Efraims område, fra øst til vest: Ruben, én del.
7Langs Rubens område, fra øst til vest: Juda, én del.
8 # 42,15ff; 45,1 Langs Judas område, fra øst til vest, ligger det stykket som dere skal skille ut, tjuefem tusen alen bredt og like langt som hver av de andre delene, fra øst til vest. Helligdommen skal ligge midt i det.
9Det stykket dere skiller ut for Herren, skal være tjuefem tusen alen langt og tjue tusen bredt. 10Det hellige området skal tilhøre prestene. De skal ha et stykke som i nord er tjuefem tusen alen langt, i vest ti tusen bredt, i øst ti tusen bredt og i sør tjuefem tusen langt. Helligdommen skal ligge midt i det. 11#44,15 De hellige prestene av Sadoks ætt tok seg av tempeltjenesten for meg. De fór ikke vill sammen med israelittene slik levittene gjorde. 12De skal ha sin del av det stykket som er skilt ut av landet, den aller helligste delen, langs levittenes område. 13#45,5 Og levittene skal ha et stykke langs prestenes område, tjuefem tusen alen langt og ti tusen bredt. Det hele skal være tjuefem tusen langt og tjue tusen bredt. 14De skal ikke selge noe av dette eller bytte det bort eller overdra den beste delen av landet til andre, for den er hellig for Herren.
15 # 45,6 Det fem tusen alen brede området som er igjen av det tjuefem tusen alen lange området, skal tilhøre byen og ikke være hellig, men brukes til boliger og beitemarker. Byen skal ligge midt i det.
16Dette er målene på byen: nordsiden fire tusen fem hundre alen, sørsiden fire tusen fem hundre, østsiden fire tusen fem hundre og vestsiden fire tusen fem hundre.
17Det skal være beitemarker til byen, i nord to hundre og femti alen, i sør to hundre og femti, i øst to hundre og femti og i vest to hundre og femti.
18Det som er igjen langs det hellige området, er ti tusen alen mot øst og ti tusen mot vest. Avlingen derfra skal være til brød for arbeiderne i byen. 19Arbeiderne i byen skal dyrke det, arbeidere fra alle Israels stammer.
20 # 48,9–14 Hele området skal være tjuefem tusen alen ganger tjuefem tusen, et kvadrat. Dere skal skille ut det hellige området sammen med byens eiendom.
21 # 45,7f Det som er igjen på begge sider av det hellige området og byens eiendom, skal fyrsten ha: fra det tjuefem tusen alen lange området til grensen i øst, og vestover fra det tjuefem tusen alen lange området til grensen mot havet, langs stammenes deler. Det skal tilhøre fyrsten. Det utskilte, hellige området og det hellige huset midt i det, 22sammen med levittenes eiendom og byens eiendom, skal ligge mellom det som tilhører fyrsten. Det som ligger mellom Judas og Benjamins områder, tilhører fyrsten.
23Så de andre stammene:
Fra øst til vest: Benjamin, én del.
24Langs Benjamins område fra øst til vest: Simon, én del.
25Langs Simons område fra øst til vest: Jissakar, én del.
26Langs Jissakars område fra øst til vest: Sebulon, én del.
27Langs Sebulons område fra øst til vest: Gad, én del.
28 # 47,19 Langs Gads område, langs grensen i Negev, mot sør, skal grensen gå fra Tamar til vannet ved Meribat-Kadesj, langs elveleiet til Storhavet.
29Dette er landet dere skal fordele mellom Israels stammer til odel og eie; dette er de delene stammene skal ha, sier Herren Gud.
30Disse utgangene skal byen ha:
På nordsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, 31#Åp 21,12f er det tre porter mot nord. Byportene skal ha navn etter Israels stammer: Rubens port, Judas port og Levis port.
32På østsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, er det tre porter: Josefs port, Benjamins port og Dans port.
33På sørsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, er det tre porter: Simons port, Jissakars port og Sebulons port.
34På vestsiden, som måler fire tusen fem hundre alen, er det tre porter: Gads port, Asjers port og Naftalis port.
35 # Sal 68,17; Jer 3,17; Esek 43,7 Omkretsen skal være atten tusen alen.
Byens navn skal fra denne dag være «Herren er der».

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål