Esekiel 40
N11BM
40
Synet av det nye tempelet
1 # 40,1 I det tjuefemte året år 572 f.Kr. Jf. 20,1. I det tjuefemte året etter at vi hadde gått i eksil, ved nyttår, på den tiende dagen i måneden, i det fjortende året etter at byen var tatt, på nettopp denne dagen kom Herrens hånd over meg og førte meg dit. 2#1,1–3; 37,1; Åp 21,10 I syn fra Gud tok han meg med til Israel og satte meg ned på et meget høyt fjell. Der var det mot sør en bygning som lignet en by. 3#Sak 1,8; 2,2; Åp 11,1; 21,15 Han førte meg dit.
Og se, en mann, lik bronse å se til, sto i porten med linsnor og målestav i hånden. 4#44,5 Mannen sa til meg: Menneske, se med øynene og hør med ørene og legg deg på hjertet alt det jeg viser deg; for du er ført hit for å se. Alt det du ser, skal du fortelle til Israels hus.
5 # 43,13+ # 40,5 alen En vanlig alen var seks håndsbredder, dvs. 56 cm. Her er det brukt en stor alen, som er på sju håndsbredder. Målestaven var altså ca. 336 cm. Se! Utenfor tempelet gikk det en mur på alle kanter. I hånden hadde mannen en målestav, seks alen lang, hver alen en håndsbredd lenger enn vanlig. Han målte murverket. Det var én målestav tykt og én målestav høyt.
6Så kom han til porten som vender mot øst. Han gikk opp trappen og målte terskelen i porten: én målestav bred. Den første terskelen var altså én målestav bred. 7#40,7 porthallen Portrommet i muren gikk over i en hall som vendte ut mot forgården på tempelplassen. Hvert siderom var én målestav langt og én målestav bredt. Mellom rommene var det fem alen. Terskelen til porthallen som vendte mot tempelet, var én målestav. 8Han målte porthallen som vendte mot tempelet. Terskelen var altså én målestav. 9Han målte porthallen til åtte alen og pilarene til to alen. Porthallen vendte mot tempelet. 10Det var tre rom på hver side av østporten, og alle hadde samme mål. Også pilarene på hver side hadde samme mål.
11Han målte bredden av portåpningen til ti alen og hele porten til tretten alen. 12Foran rommene på hver side var det rekkverk, hvert på én alen. Hvert siderom var seks ganger seks alen. 13Så målte han portrommet fra taket av det ene siderommet til taket av det andre. Avstanden var tjuefem alen. Døråpningene vendte mot hverandre. 14#40,14 Betydningen av den hebr. teksten er usikker. Han beregnet porthallen, den var tjue alen. Omkring porthallen lå forgården. 15#40,15 innerst i porthallen Jf. v. 7. Fra den ytre porten til innerst i porthallen var det femti alen. 16#1 Kong 6,4 Omkring i hele portrommet var det trange vinduer mellom pilarene i siderommene. Også inne i porthallen var det vinduer overalt. Pilarene hadde palmeornamenter.
17Så førte han meg til den ytre forgården. Se, det var laget rom og lagt steinheller i hele forgården. Det var tretti rom på steingulvet. 18Steingulvet ved portene nådde like langt ut på sidene som disse. Dette var det nederste steingulvet. 19Han målte avstanden fra den ytre porten til den indre forgården. Den var hundre alen i øst og i nord.
20Og porten til den ytre forgården, som vender mot nord, målte han i lengden og bredden. 21Siderommene, tre på hver side, pilarene og porthallen hadde de samme målene som i den første porten. Lengden var femti alen og bredden tjuefem. 22Vinduene, porthallen og palmene der var like store som i porten mot øst. Sju trappetrinn førte dit opp. Porthallen lå innenfor. 23Inn til den indre forgården var det en port rett overfor porten mot nord, slik det også var i øst. Fra port til port målte han hundre alen.
24Så førte mannen meg mot sør. Og se, der var det en port som vendte mot sør. Han målte pilarene og porthallen der. De hadde samme mål som de andre. 25Det var vinduer i porten og porthallen overalt, og de var som de andre vinduene. Porten var femti alen lang og tjuefem alen bred. 26Sju trappetrinn førte dit opp. Porthallen lå innenfor. Pilarene hadde palmeornamenter, ett på hver side. 27Det var en port til den indre forgården mot sør. Han målte avstanden fra port til port mot sør til hundre alen.
28Så førte han meg til den indre forgården gjennom porten i sør. Han målte sørporten, og den hadde samme mål som de andre. 29Siderom, pilarer og porthall hadde samme mål som de andre. Det var vinduer overalt i porten og porthallen. Porten var femti alen lang og tjuefem alen bred. 30Hver porthall rundt om var tjuefem alen lang og fem alen bred. 31Porthallen vendte ut mot den ytre forgården. Pilarene hadde palmeornamenter. Åtte trappetrinn gikk dit opp.
32Han førte meg til den indre forgården mot øst. Han målte porten, og den hadde samme mål som de andre. 33Siderom, pilarer og porthall hadde samme mål som de andre. Det var vinduer overalt i porten og porthallen. Den var femti alen lang og tjuefem alen bred. 34Porthallen vendte ut mot den ytre forgården. Pilarene hadde palmeornamenter på hver side. Åtte trappetrinn gikk dit opp.
35Så førte han meg til porten i nord. Han målte den, og den hadde samme mål som de andre. 36Siderom, pilarer og porthall hadde samme mål, og det var vinduer overalt. Lengden var femti alen og bredden tjuefem. 37Porthallen vendte ut mot den ytre forgården. Pilarene hadde palmeornamenter, ett på hver side. Åtte trappetrinn gikk dit opp.
38 # 3 Mos 1,9.13; 2 Krøn 4,6 Det var et rom der med inngang fra porthallen. Der skylte de brennofferet. 39I porthallen sto det to bord på hver side til å slakte brennofferet, syndofferet og skyldofferet på. 40På den ene siden, utenfor trappen til portåpningen mot nord, sto det to bord. Også på den andre siden av porthallen sto det to bord. 41Det var fire bord på hver side i porten, i alt åtte bord. Der slaktet de. 42De fire bordene for brennofferet var av tilhugget stein. De var halvannen alen lange, halvannen alen brede og én alen høye. På dem la de redskapene som de slaktet brennoffer og slaktoffer med. 43Hyller som målte en håndsbredd, var festet rundt om i bygningen. På bordene la de offerkjøttet.
44I den indre forgården, utenfor den indre porten, lå det to rom. Det ene lå ved nordporten, vendt mot sør. Det andre lå ved østporten, vendt mot nord. 45Mannen sa til meg: «Dette rommet som vender mot sør, er for prestene som har tempelvakt. 46#43,19; 44,15#40,46 Sadok-sønnene de ledende prestene i Jerusalem, som stammet fra overpresten Sadok på Davids og Salomos tid. Jf. 2 Sam 8,17; 15,24ff; 1 Kong 4,2. Og rommet som vender mot nord, er for prestene som har altertjeneste. Dette er Sadok-sønnene, de av Levis sønner som trer fram for Herren og gjør tjeneste for ham.»
47 # 43,13ff Han målte forgården. Den var firkantet, hundre alen lang og hundre alen bred. Foran tempelet sto alteret. 48#1 Kong 6,3; 2 Krøn 4,6#40,48 Portåpningen … hver side =Septuaginta har «Portåpningen var fjorten alen bred, og veggene var fire alen på hver side.» Så førte han meg til tempelets forhall og målte pilarene. De var fem alen på hver side. Portåpningen var tre alen på hver side. 49Forhallen var tjue alen lang og tolv alen bred. Ti trappetrinn førte dit opp. Det sto søyler ved pilarene, en på hver side.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål