Esekiel 41
N11BM
41
Tempelbygningen
1Han førte meg inn i tempelhallen og målte pilarene der. De var seks alen brede på hver side. 2Døråpningen var ti alen bred, og veggene på hver side var fem alen. Han målte hallen, den var førti alen lang og tjue alen bred.
3Så gikk han inn i det indre rommet og målte pilarene ved døråpningen til to alen. Åpningen var seks alen og sideveggene sju alen brede. 4Han målte lengden av rommet til tjue alen og bredden mot hallen til tjue alen. Og han sa til meg: «Dette er Det aller helligste.»
5Han målte tempelveggen, den var seks alen tykk. Bredden på sidebygget som gikk rundt hele tempelet, var fire alen. 6Siderommene lå i tre etasjer, det ene over det andre, i alt tretti. De lå inn mot tempelveggen. I tempelveggen var det fremspring som feste for siderommene omkring. Ingen fester gikk inn i selve tempelveggen. 7En bred gang gikk rundt og opp til siderommene. For gangen steg omkring tempelbygningen. Derfor var bygningen bred i høyden. Slik kom man nedenfra og helt opp gjennom den mellomste etasjen.
8Jeg så at det var en forhøyning omkring tempelet som fundament for siderommene. Den målte en hel målestav, seks alen, ut til kanten. 9Ytterveggen i siderommene var fem alen tykk. Mellom siderommene ved tempelet 10og de andre rommene var det en åpen plass, tjue alen bred. Den gikk rundt hele tempelet. 11Siderommene hadde dører ut mot den åpne plassen, en dør mot nord og en mot sør. Muren omkring plassen var fem alen tykk. 12Bygningen som vendte mot den inngjerdede plassen mot vest, var sytti alen bred. Veggen i bygningen var fem alen tykk helt rundt og nitti alen lang.
13Han målte tempelet. Det var hundre alen langt. Også den inngjerdede plassen med bygning og vegger var hundre alen lang. 14Forsiden av tempelet og den inngjerdede plassen mot øst var i alt hundre alen bred. 15Så målte han lengden av bygningen ut mot den inngjerdede plassen på baksiden. Med avsatsene på hver side var det i alt hundre alen.
Den indre tempelhallen og forhallen ut mot forgården 16hadde tak. Langs de bordkledde gangene over fundamentet var det trange vinduer i tre etasjer. Veggene var bordkledd fra bakken og opp til vinduene 17og over døråpningen. Både i og utenfor tempelet, overalt på veggene inne og ute, var det felt 18#1 Kong 6,29 med bilder av kjeruber og palmer, én palme mellom to kjeruber. Hver kjerub hadde to ansikter. 19Et menneskeansikt vendte mot palmen fra den ene siden og et løveansikt fra den andre. Slike bilder var det overalt i tempelet. 20Fra bakken og opp til over døren var det bilder av kjeruber og palmer på veggene i tempelhallen.
21Tempelhallen hadde firkantede dørstolper. Foran det hellige rommet var det noe som kunne se ut som 22#2 Mos 30,1–3; 1 Kong 6,20f#41,22 et alter av tre røkelsesalteret, som i Salomos tempel var kledd med sedertre. Jf. 1 Kong 6,20. et alter av tre, tre alen høyt og to alen langt. Det hadde hjørner, sokkel og vegger av tre. Han sa til meg: «Dette er det bordet som står foran Herrens ansikt.»
23Tempelhallen hadde to dører, og det hellige rommet 24#1 Kong 6,31–35 hadde to dører. De hadde to svingbare dørblad, to blad for hver dør. 25På dørbladene til tempelhallen var det bilder av kjeruber og palmer, slik som på veggene. På utsiden av forhallen var det en himling av tre. 26Det var trange vinduer og palmeornamenter på begge sider i forhallen, i tempelets siderom og på himlingene.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål