Sakarja 5
NB
5
En flyvende bokrull
1Så løftet jeg igjen mine øyne og fikk se en flyvende bokrull. #Jer 36:2. Esek 2:9,10. 2Og han sa til meg: Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en flyvende bokrull, som er tjue alen lang og ti alen bred. #1Kong 6:3. 3Da sa han til meg: Dette er den forbannelse som går ut over hele landet. Etter det som står på den ene siden av bokrullen, skal hver den som stjeler, bli utryddet. Og etter det som står på den andre siden, skal hver den som sverger falskt, bli utryddet. #2Mos 32:15. 4Jeg har latt den gå ut, sier Herren, hærskarens Gud. Den skal gå inn i tyvens hus og den skal gå inn i huset til den som sverger falskt ved mitt navn, og den skal bli i hans hus og fortære det, både treverket og steinene.
En kvinne som satt i efaen
5Engelen som talte med meg, kom så fram, og han sa til meg: Løft dine øyne og se hva det er, dette som kommer fram der!
6Jeg spurte: Hva er det? Han svarte: Det er en efa* som kommer fram der. Og han sa: Slik skal det se ut med dem i hele landet. #*hulmål 7Da ble et blylokk løftet opp, og det viste seg en kvinne som satt i efaen. 8Og han sa: Dette er ugudeligheten. Så støtte han henne ned i efaen og slo blylokket til over åpningen. 9Deretter løftet jeg mine øyne og fikk se to kvinner som kom fram. Og vinden fylte deres vinger, for de hadde vinger som storkevinger. De løftet efaen opp, så den svevet mellom jorden og himmelen. 10Da sa jeg til engelen som talte med meg: Hvor skal de hen med efaen? 11Han svarte: De skal til Sinears land* for å bygge et hus for henne** der. Og når det er ferdig, skal hun settes ned der på sitt sted. #1Mos 10:10. Dan 1:12. *Babel, 1Mos 11:2 ff.#**sikter kanskje til gudinnen Isjtar.