Sakarja 4
NB
4
En lysestake av gull - og to oljetrær
1Engelen som talte med meg, kom så tilbake og vekket meg som når en mann vekkes av sin søvn. 2Og han sa til meg: Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en lysestake som er helt igjennom av gull. På toppen har den et oljekar, og den har sju lamper med sju rør til hver av lampene som er på den. #2Mos 37:17,18. Åp 1:12. 4:5. 3Og to oljetrær står ved siden av den, ett på høyre og ett på venstre side av oljekaret. 4Og jeg tok til orde og sa til engelen som talte med meg: Hva er dette, herre? 5Engelen som talte med meg, svarte: Vet du ikke hva dette er? Jeg sa: Nei, herre! 6Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud. 7Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppsteinen fram under høye rop: Nåde, nåde være med den! 8Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: 9Serubabels hender har grunnlagt dette huset, og hans hender skal fullføre det. Og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til dere. #2:13. 6:15. Esr 3:8 ff. 10For hvem har foraktet den lille begynnelses dag? Med glede ser de blyloddet* i Serubabels hånd, disse sju Herrens øyne som farer omkring over hele jorden.#3:9. 2Krøn 16:9. Esr 3:12.#5:5. Hag 2:3. *loddesnor for å få rette murer. 11Da tok jeg til orde og sa til ham: Hva er disse to oljetrærne på høyre og venstre side av lysestaken?
12Og jeg tok annen gang til orde og sa til ham: Hva er de to oljegreinene tett ved de to gullrørene som gullet* strømmer ut av? #*den skinnende oljen. 13Da sa han til meg: Vet du ikke hva disse er? Jeg svarte: Nei, herre! 14Da sa han: Det er de to salvet med olje* som står hos all jordens herre. #Åp 11:4. *ypperstepresten#Josva og fyrsten Serubabel, v.2 ff.