Sakarja 6
NB
6
Fire vogner mellom to kobberfjell
1Så løftet jeg igjen mine øyne og fikk se fire vogner som kom fram mellom to fjell. Og fjellene var kobberfjell. 2For den første vognen var det røde hester. For den andre vognen var det svarte hester. #Åp 6:2 ff. 3For den tredje vognen var det hvite hester. Og for den fjerde vognen var det flekkete, sterke hester. 4Da tok jeg til orde og sa til engelen som talte med meg: Hva er dette, herre? 5Engelen svarte: Dette er himmelens fire vinder, som nå farer ut etter at de har fremstilt seg for all jordens herre. #Jer 49:36. Dan 7:2. Åp 7:1. 6Vognen som er forspent med de svarte hestene, dro ut mot Nordens land, og de hvite dro ut etter dem. De flekkete hestene dro ut mot Sydens land. 7Og de sterkeste hestene dro ut. De ønsket å få dra omkring på jorden, og han sa: Gå! Dra omkring på jorden! - Og de dro omkring på jorden. #1:10. Job 1:7. 8Så ropte han høyt på meg og sa til meg: Se, de som drar ut mot Nordens land, de stiller min Ånd til ro i Nordens land. #Esek 5:13.
En gullkrone for ypperstepresten
9Og Herrens ord kom til meg, og det lød så:
10Ta imot gavene fra de bortførte, fra Heldai, Tobia og Jedaja - gå selv på denne dag inn i Josjias, Sefanjas sønns hus - for dit er de kommet fra Babel - 11og ta imot sølv og gull av dem og lag kroner og sett dem på Josvas, Jehosadaks sønns, yppersteprestens hode! 12Og si til ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal komme en mann som heter Spire. Han skal spire fram av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. #3:8. Jes 53:2. Jer 23:5. 33:15. 13Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal det være mellom dem begge. #Sal 110:1,4. Jes 9:6. 11:10. Heb 8:1-2. 14Kronene skal være til et minne i Herrens tempel om Helem og Tobia og Jedaja og Hen, Sefanjas sønn. 15Langt bortefra skal de komme og bygge på Herrens tempel. Og dere skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til dere. Dette skal skje dersom dere hører på Herrens, deres Guds røst. #Jes 2:2,3. 56:8. Hag 2:7.