Romerne 15

15
En kristen skal være til behag for sin neste
1Vi som er sterke, skylder å bære skrøpelighetene hos dem som er svake, og ikke være oss selv til behag. #14:1. Gal 6:2. 1Tess 5:14. 2Enhver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn og oppbyggelse for ham. #1Kor 9:19. 10:24,33. Ef 4:11,12. 3For heller ikke Kristus levde seg selv til behag, men som det står skrevet: Hånsordene fra dem som håner deg, falt på meg. #Sal 69:10. 2Kor 8:9. 4Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som Skriftene gir. #4:23,24. 5:2. 1Kor 10:11. 2Tim 3:16. 5Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, #12:16. Sal 133:1.#Joh 17:21. 1Kor 1:10. 2Kor 13:11. Fil 2:2. 4:2. 6for at dere samstemmig og med én munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. #Ef 1:3.
Evangeliet er for alle
7Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære.
8For jeg sier: Kristus er blitt en tjener for de omskårne for Guds sannferdighets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene. #Apg 3:25,26. 2Kor 1:20. 9Men hedningene skal prise Gud for hans miskunn, som det står skrevet: Derfor vil jeg prise deg blant hedningene og lovsynge ditt navn! #2Sam 22:50. Sal 18:50. 10Og igjen sier han: Gled dere, hedninger, sammen med hans folk! #5Mos 32:43. Sal 67:5. 11Og igjen: Lov Herren, alle hedninger, og pris ham, alle folk! #Sal 117:1. 12Og igjen sier Jesaja: Isais rotskudd skal komme, han som skal stå fram og herske over hedningefolkene. Til ham skal hedningene sette sitt håp. #Jes 11:10. Åp 5:5. 22:16. 13Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft. #14:17.
Paulus’ oppgave som apostel
14Mine brødre, for min del er jeg overbevist om at dere selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til også å formane hverandre. #1Kor 1:5. 1Tess 4:9. 5:11. 2Pet 1:12. 1Joh 2:21. 15Likevel har jeg til dels skrevet noe djervt til dere, for å påminne dere ved den nåde som er gitt meg av Gud, #1:5. 12:3. 16at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene. Jeg gjør hellig tjeneste med Guds evangelium for at hedningene kan bli et offer til behag for Gud, helliget ved Den Hellige Ånd. #11:13. 12:1. Fil 2:17. 2Tim 1:11. 17Det er altså i Kristus Jesus jeg har min ros i tjenesten for Gud. #1Kor 1:31. 2Kor 10:8,13. 18For jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom meg for å føre hedningene til lydighet, ved ord og gjerning, #1:5. Apg 15:12. 21:19. 2Kor 3:5. 19ved kraften i tegn og under, ved Åndens kraft. Slik har jeg fullt ut kunngjort Kristi evangelium fra Jerusalem og rundt om like til Illyria. #Mark 16:17. 2Kor 12:12. 20Men jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før var nevnt, for at jeg ikke skulle bygge på en grunnvoll andre hadde lagt, #2Kor 10:13-16. 21men som det står skrevet: De som ikke har fått budskap om ham, skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå. #Jes 52:15.
Paulus’ reiseplaner
22På grunn av dette er jeg gang på gang blitt hindret fra å komme til dere. #1:13. 1Tess 2:18. 23Men nå, når jeg ikke lenger har virkerom i disse traktene, og da jeg alt i mange år har lengtet etter å komme til dere, 24håper jeg å få se dere på gjennomreisen når jeg drar til Spania, og få følge av dere på reisen videre, når jeg først har fått glede meg en tid over samværet med dere. #Apg 15:3. 1Kor 16:6. 25Men nå drar jeg til Jerusalem i tjeneste for de hellige. #Apg 19:21. 24:17. 26For Makedonia og Akaia har villet samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. #1Kor 16:1. 2Kor 8:1,2. Gal 2:10. 27De har selv villet dette, og de står også i gjeld til dem. For har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige. #11:17. 1Kor 9:11. Gal 6:6. 28Når jeg har fullført dette og lagt denne frukt trygt i deres hender, vil jeg dra veien om dere til Spania. 29Og jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse. #1:11. Apg 19:21. Ef 1:3-6. 30Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Åndens kjærlighet: Strid sammen med meg i deres bønner for meg til Gud, #2Kor 1:11. Ef 6:18,19. Fil 1:27. 2:1. Kol 4:12.
31for at jeg må bli fridd fra de vantro i Judea, og at min tjeneste i Jerusalem må bli godt mottatt av de hellige. #2Tess 3:1,2. 32Da vil jeg kunne komme til dere med glede, om Gud vil, og få hvile ut hos dere. #1:10. Apg 18:21. Jak 4:15. 33Fredens Gud være med dere alle! Amen. #16:20. 1Kor 14:33. 2Kor 13:11. Fil 4:9.

Markert nå:

Romerne 15: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring