Romerne 16

16
Personlige hilsener
1Jeg anbefaler dere Føbe, vår søster, som er menighetstjenerinne i Kenkreæ. 2Ta imot henne i Herren, slik det sømmer seg for de hellige, og støtt henne i alle saker der hun kan trenge hjelp fra dere. For også hun har vært til hjelp for mange, også for meg. #3Joh 6. 3Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. #Apg 18:2,26. 1Kor 16:19. 2Tim 4:19. 4De har våget sitt eget liv for mitt. Ikke bare jeg, men også alle menigheter av hedningene takker dem. 5Hils også menigheten i deres hus. Hils min kjære Epenetus, han som er Asias førstegrøde for Kristus. #1Kor 16:19. Kol 4:15. Filem 2. 6Hils Maria, som har arbeidet meget for dere. 7Hils Andronikus og Junias, mine slektninger og mine medfanger. De har et godt navn blant apostlene, de er også før meg kommet til Kristus. 8Hils Ampliatus, min kjære venn i Herren. 9Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og min kjære Stakys. 10Hils Apelles, den prøvede i Kristus. Hils dem som hører til Aristobulus’ hus. 11Hils Herodion, min slektning. Hils dem av Narkissus’ hus som er i Herren. 12Hils Tryfena og Tryfosa, som har arbeidet i Herren. Hils den kjære Persis, som har arbeidet så mye i Herren. 13Hils Rufus, den utvalgte i Herren, og hans og min mor. #Mark 15:21. 14Hils Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, og brødrene hos dem. 15Hils Filologus og Julia, Nereus og hans søster og Olympas, og alle de hellige hos dem. 16Hils hverandre med et hellig kyss! Alle Kristi menigheter hilser dere. #1Kor 16:20. 2Kor 13:12. 1Tess 5:26. 1Pet 5:14. 17Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! #Matt 7:15. 18:17. 1Kor 5:9,11. Fil 3:2. Kol 2:8,18.#2Tess 3:6,14. Tit 3:9,10. 1Joh 4:1. 2Joh 10.
18For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende. #Esek 13:10,18. Fil 3:19. Kol 2:4. 2Pet 2:3. 19For ordet om den lydighet dere viser, er kommet ut til alle. Derfor gleder jeg meg over dere. Men jeg ønsker at dere skal være vise til det gode og rene for det onde. #1:8. Jer 4:22. Matt 10:16. 1Kor 14:20. 20Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere! #1Mos 3:15. Åp 20:2,3,10. 21Timoteus, min medarbeider, og Lukius og Jason og Sosipater, mine slektninger, hilser dere. #Apg 16:1,2. Fil 2:19,22. 1Tim 1:2. 2Tim 1:2. Tit 1:4.
22Jeg, Tertius, som har skrevet ned brevet, hilser dere i Herren. 23Gajus, min og hele menighetens vert, hilser dere. Erastus, byens regnskapsfører, og vår bror Kvartus hilser dere. #Apg 20:4. 1Kor 1:14. 24Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen. #1Kor 16:23. 1Tess 5:28.
Åpenbaringen av evangeliets mysterium
25Men ham som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av det mysteriet* som det har vært tiet om i evige tider, #Matt 13:17. Ef 1:9 ff. 3:18. * Se Matt 13:11
26men som nå er kommet for lyset og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet - #1:5. 2Tim 1:10. Tit 1:3. 27ham, den eneste vise Gud ved Jesus Kristus, tilhører æren i all evighet! Amen. #Gal 1:5. Ef 3:21.#1Tim 1:17. 6:16. 2Tim 4:18. Heb 13:21. Jud 25.

Markert nå:

Romerne 16: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring