Romerne 14

14
Ingen må dømme sin bror
1Ta dere av den som er svak i troen uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. #15:1,7. 1Kor 8:9. 9:21,22. 1Tess 5:14. 2Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak, eter bare grønnsaker. #1Mos 1:29. 9:3. 3Den som eter, må ikke forakte den som ikke eter. Og den som ikke eter, må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. #1Kor 10:25-27. Kol 2:16. 4Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. #Matt 7:1. Luk 6:37. Jak 4:12. 5Den ene setter én dag høyere enn en annen dag. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt viss i sitt eget sinn! #Gal 4:10. 6Den som akter på dagen, gjør det for Herren. Og den som ikke akter på dagen, han gjør det for Herren. Den som eter, gjør det for Herren - han takker jo Gud. Og den som lar være å ete, gjør det for Herren og takker Gud. #Matt 14:19. 1Kor 10:30. 1Tim 4:3. 7For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. #2Kor 5:15. Gal 2:20. 8For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. #Luk 20:38. 1Kor 6:20. 1Tess 5:10. 9Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. #Joh 12:24. Åp 1:18. 10Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol. #2:16. Matt 25:31 ff. Luk 6:37. 2Kor 5:10. 11For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud. #Jes 45:23. Apg 10:42. Fil 2:10. 12Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv. #2:6,16. Matt 12:36. 16:27. 1Pet 4:5.
Vær ikke til anstøt
13Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtsstein eller felle for sin bror. #Matt 18:7. 1Kor 8:9,13. 10:32. 2Kor 6:3. 14Jeg vet og er overbevist i Herren Jesus om at ingenting er urent i seg selv. Men for den som holder noe for urent, for ham er det urent. #Matt 15:11. Apg 10:15. 1Kor 10:25-27. Tit 1:15. 15Og dersom du med din mat volder din bror sorg, da vandrer du ikke i kjærlighet. Du må ikke med din mat føre den i fortapelse som Kristus er død for! #1Kor 8:11-13. Ef 5:2. 16La da ikke det gode dere har, bli spottet. 17Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i Den Hellige Ånd. #1Kor 4:20. 8:8. 18For den som i dette tjener Kristus, er til behag for Gud og står sin prøve for mennesker. 19La oss da jage etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse. #12:18. 15:2. Sal 34:15. 20Bryt ikke ned Guds verk på grunn av mat! Ganske visst er alt rent, men det er ondt for det mennesket som eter det når det er til anstøt. #Matt 15:11. Tit 1:15. 21Det er godt å la være å ete kjøtt eller drikke vin eller gjøre noe annet som er til anstøt for din bror. 22Har du tro? Ha den for deg selv, for Guds åsyn! Salig er den som ikke dømmer seg selv i det han velger. 23Men den som tviler, er dømt dersom han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke er av tro, er synd. #v.14.

Markert nå:

Romerne 14: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring