Salmene 23:3

Salmene 23:3 NB

Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salmene 23:3

Del