1 Krønikebok 15

15
David fører paktens ark til Jerusalem
1Siden bygde han seg flere hus i Davids by. Han gjorde også i stand et sted for Guds ark og reiste et telt for den. 2Da sa David: Ingen må bære Guds ark uten levittene. For dem har Herren utvalgt til å bære Guds ark og til å tjene ham for alle tider. 3Så samlet David hele Israel til Jerusalem for å føre Herrens ark opp til det stedet som han hadde gjort i stand for den. #13:5. 2Sam 6:12. 4Og David kalte sammen Arons barn og levittene: 5Av Kahats barn Uriel, den øverste, og hans brødre, ett hundre og tjue, 6av Meraris barn Asaja, den øverste, og hans brødre, to hundre og tjue, 7av Gersjoms barn Joel, den øverste, og hans brødre, ett hundre og tretti, 8av Elisafans barn Sjemaja, den øverste, og hans brødre, to hundre, 9av Hebrons barn Eliel, den øverste, og hans brødre, åtti, 10av Ussiels barn Amminadab, den øverste, og hans brødre, ett hundre og tolv. 11Så kalte David til seg prestene Sadok og Ebjatar og levittene Uriel, Asaja, Joel, Sjemaja, Eliel og Amminadab. #2Sam 15:29. 1Kong 2:26,35. 12Han sa til dem: Dere overhoder for levittene. Hellige dere, både dere og deres brødre, og før Herrens, Israels Guds ark opp til det stedet jeg har gjort i stand for den! 13Det var fordi dere ikke var med første gang at Herren vår Gud brøt inn iblant oss. For vi søkte ham ikke på den rette måten. 14Da helliget prestene og levittene seg for å føre Herrens, Israels Guds ark opp. 15Og levittene bar Guds ark på skuldrene sine ved hjelp av bærestengene, slik som Moses hadde påbudt etter Herrens ord. #2Mos 25:14. 4Mos 4:15. 7:9. 16Så bød David de øverste blant levittene at de skulle stille sine brødre sangerne fram med musikkinstrumenter, harper og sitarer og cymbler, som de skulle spille på når de lot gledessangen tone. 17Da stilte levittene fram Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meraris barn Etan, sønn av Kusjaja. #6:33,39,44. 25:1. 18Sammen med dem stilte de deres brødre av annen rang: Sakarja, Ben og Ja’asiel og Sjemiramot og Jehiel og Unni, Eliab og Benaja og Ma’aseja og Mattitja og Eliflehu og Mikneja og Obed-Edom og Je’iel, dørvokterne. 19Sangerne Heman, Asaf og Etan skulle slå på kobbercymbler. 20Sakarja og Asiel og Sjemiramot og Jehiel og Unni og Eliab og Ma’aseja og Benaja skulle spille på harper etter Alamot*. #Sal 46:1.#*«unge piker», antagelig en toneart. 21Mattitja og Eliflehu og Mikneja og Obed-Edom og Je’iel og Asasja skulle spille på sitarer etter Sjeminit* for å lede sangen. #*Sal 6:1. 22Kenanja, levittenes sangmester, underviste i sangen, for han var kyndig i det. 23Berekja og Elkana var dørvoktere ved arken. 24Prestene Sjebaina og Josjafat og Netanel og Amasai og Sakarja og Benaja og Elieser blåste i trompeter foran Guds ark, og Obed-Edom og Jehia var dørvoktere ved arken. 25Så gikk David og Israels eldste og høvedsmennene over tusen av sted for å hente Herrens paktsark opp fra Obed-Edoms hus med jubel. #13:13. 2Sam 6:12 ff.
26Da nå Gud hjalp levittene som bar Herrens paktsark, ofret de sju okser og sju værer. 27David var kledd i en ytterkappe av hvitt lin, like ens alle de levittene som bar arken, og sangerne og Kenanja, sangmesteren som ledet sangen. Dessuten hadde David en efod* av lin på seg. #*2Mos 28:4. 28Og hele Israel førte Herrens paktsark opp med fryderop og med lyden av horn og trompeter og cymbler, mens de spilte høyt på harpe og sitar. 29Men da Herrens paktsark kom inn i Davids by, da så Mikal, Sauls datter, ut gjennom vinduet. Hun så kong David hoppe og danse, og hun foraktet ham i sitt hjerte.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring