1 Krønikebok 14

14
David og sønnene hans
1Hiram, kongen i Tyrus, skikket sendemenn til David med sedertre, og han sendte steinhoggere og tømmermenn for å bygge et hus til ham. #2Sam 5:11 ff. 2Kong 2:3. 2Og David skjønte at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel, for hans rike hadde fått stor anseelse for hans folk Israels skyld. 3David tok enda flere koner i Jerusalem, og han fikk enda flere sønner og døtre.
4Dette er navnene på de sønnene han fikk i Jerusalem: Sjammua og Sjobab, Natan og Salomo #3:5 ff. 5og Jibhar og Elisjua og Elpelet 6og Nogah og Nefeg og Jafia 7og Elisjama og Be’eljada og Elifelet.
David seirer over filistrene
8Da filistrene hørte at David var salvet til konge over hele Israel, dro alle filistrene ut for å gripe ham. Da David hørte det, dro han ut mot dem.
9Og filistrene kom og spredte seg utover i Refajim-dalen. 10Da spurte David Gud: Skal jeg dra ut mot filistrene, og vil du gi dem i min hånd? Og Herren svarte: Dra ut! Så vil jeg gi dem i din hånd. 11Så dro de opp til Ba’al-Perasim, og der slo David dem. Og David sa: Gud har brutt igjennom mine fiender ved min hånd, som vannene bryter igjennom. Derfor ble dette stedet kalt Ba’al-Perasim. #Jes 28:21 ff. 12Der etterlot de seg gudene sine, og David befalte at de skulle brennes opp med ild. #5Mos 7:5,25. 13Men filistrene kom igjen og spredte seg utover i dalen. 14Og David spurte igjen Gud, og Gud sa til ham: Du skal ikke dra opp etter dem. Vend deg fra dem og ta en omvei, så du kommer over dem midt for bakatrærne. 15Når du så hører lyden av skritt i toppen av bakatrærne, da skal du dra ut i striden. For Gud har dratt ut foran deg for å slå filistrenes hær. 16David gjorde som Gud hadde befalt ham, og de slo filistrenes hær og forfulgte dem fra Gibeon og like til Geser. 17Og Davids navn kom ut i alle landene, og Herren lot frykt for ham komme over alle folkene. #2Krøn 20:29.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring