Advent aanbidding

Dag 4 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking


Vreugde.


Geen vreugde is zo groot als de vreugde van een ontdekking.


"Ik heb zojuist dit nieuwe restaurant ontdekt!"


"Ik heb zojuist deze nieuwe tv-serie ontdekt!"


"Ik heb zojuist die nieuwe band ontdekt!"


"Ik heb zojuist ontdekt dat ik extra vakantiedagen heb!"


"Ik heb zojuist ontdekt dat ik een rijk familielid heb die mij een erfenis van miljoenen euro's heeft achtergelaten!"


Vreugde is waarschijnlijk het diepste en meest voorkomende motief van alle mensen die ooit geleefd hebben. Wij gaan heel ver voor vreugde en voor geluk. Als je iets heel goeds hebt ontdekt dan kun je niet anders dan reageren. Het is net alsof het iets uit je trekt. Dat moment van de ontdekking, dat spontane gevoel van genot van iets dat echt goed is - dat is vreugde. 


Vaak missen wij onze kans op vreugde vanwege één ding: angst. 


Het kerstverhaal is een verhaal over iets dat daadwerkelijk goed is, en wat er gebeurt wanneer we God op Zijn woord geloven, middenin onze angsten: we ontdekken vreugde, en deze vreugde brengt lofprijzing voort.


Lucas 2:8-20


"…enkele herders die buiten in het veld overnachtten en op wacht zaten bij hun kudde." (HTB)


Herders waren enkelen van de eersten om het goede nieuws te horen. Er was niets bijzonders aan hen. Ze waren aan het werk. De setting van het verhaal is alledaags. Deze details doen er toe.


God komt naar jou toe op de plek waar jij bent. Hij vraagt je niet om je eerst mooi aan te kleden. Hij geeft je niet het adres van een uithoek in de wereld waar Hij gevonden kan worden. Hij vindt jou. Hij komt precies naar de plaats waar Zijn komst het minst waarschijnlijk lijkt.


En wanneer Hij komt dan weet je dat. 


Lucas 2:9


"Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust." (HTB)


Er is geen twijfel over mogelijk wanneer iemand zich in de aanwezigheid van God bevindt. Er hoort een gesteldheid bij: angst. Gods glorie en de angst van de mens hangen met elkaar samen.


Wij vermijden angst als de pest, met een goede reden. Wie wil er nu graag bang zijn? Maar onze aversie voor angst heeft onbedoelde consequenties.


Onze aversie voor angst heeft ons doof gemaakt voor de boodschap die enkel hoorbaar is door onze angst heen. Wij vermijden onze angst, maar door dit te doen missen we onze vreugde.


Lucas 2:10a


""Wees niet bang," zei hij…" (HTB)


Angst maakt ons in ieder geval aandachtig. Het maakt ons alert voor het moment. Net als wanneer je een verontrustend geluid hoort wanneer je het niet verwacht. Opeens ben je een en al oor.


Wij proberen ons zo vaak te verbergen voor onze angst, of onszelf ervoor te verdoven, of we proberen onszelf voor te bereiden op ieder mogelijk scenario en zo proberen we iedere variabele onder controle te krijgen om onze angst te verlichten. Maar wat als God ons deze angsten geeft om onze aandacht te trekken, om ons te helpen te luisteren? 


Je ziet het, wanneer wij toch luisteren naar God ondanks onze angst dan is de boodschap fantastisch: wees niet bang.


Lucas 2:10b


"…want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk." (HTB)


Vreugde zit niet alleen in het feit dat we niets hebben om bang voor te zijn - vreugde zit in het aanschouwen hoe onze grootste wens, de wens boven alle wensen, waarheid is geworden.


Zie, er is groot nieuws waarvan jij getuige mag zijn! Als je dit doet, zal dit jou tot grote vreugde zijn!


Lucas 2:11


"Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here." (HTB)


Zie! God is hier. Hij is gekomen om jou voor eens en voor altijd te redden. Hij is gekomen om Zijn belofte te vervullen. De dagen van het kwaad zijn geteld. Aan verdriet komt een einde. Gerechtigheid zal eindelijk komen. Er zal geen angst meer zijn. Wanneer je dit vergeet, zal Hij je eraan herinneren. Je hoeft niets uit te leggen. Je hoeft je niet te verantwoorden voor je zonden. Het beslissende woord waar je al je hele leven op wacht is uitgesproken.


De geweldige vreugde van de wereld is hier.


Maar het ziet er anders uit dan je had verwacht.


Lucas 2:12


"Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt herkennen: het kind ligt in doeken gewikkeld in een voerbak." (HTB)


Het is niet in een paleis.


Het is niet opzichtig of groot.


Het ligt niet in de etalage van een warenhuis.


Het zit hem niet in het grotere huis of in de mooiere auto.


Het zit hem niet in de lege belofte van opwaartse mobiliteit.


Het is niet het zogenaamde droomleven van een beroemdheid.


Het zit hem zelfs niet in je eigen halfslachtige pogingen om een beter mens te worden.


Het is klein en je ziet het snel over het hoofd.


Het zit verstopt op de plek waar je het het minst verwacht.


Daar, in de kribbe, ligt alle vreugde waar je ooit op hebt durven hopen.


Lucas 2:15:16


"Zodra de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar: "Kom! We gaan vlug naar Bethlehem. Nu de Here ons dit verteld heeft, moeten wij zien wat daar gebeurd is." Zij liepen snel naar het stadje, vonden Maria en Jozef en zagen het kind! Het lag in een voerbak." (HTB)


Nadat zij Hem aanschouwd hadden, namen de herders een risico. Zij investeerden iets ten behoeve van dit nieuws.


Dit is het moeilijke gedeelte voor ons.


Moderne marketing speelt voortdurend in op ons verlangen naar vreugde. Onze gedachten worden overspoeld met valse beloften: "Kies voor deze trend, deze relatie, dit carrièrepad, deze nieuwe telefoon, deze politieke leider, deze nieuwe opvoedmethode… en je zult vreugde vinden!"


En dus kiezen we hiervoor. Steeds weer investeren wij veel te veel in een veel te kleine belofte, en we worden teleurgesteld. Wij geven een fortuin uit aan dingen waar we zo weinig voor terugkrijgen. De politieke leider van onze keuze wordt gekozen maar na een tijdje hebben we nog steeds het gevoel dat we iets missen. Geen wonder dat het zo moeilijk is om het goede nieuws te horen. Geen wonder dat we sceptisch zijn.


Maar we hoeven niet sceptisch te zijn ten opzichte van God. Zijn woord zal ons nooit teleurstellen. Zijn woord is "goed nieuws met geweldige vreugde." Het is nieuws over een gebeurtenis.


Als wij ons leven investeren in dit goede nieuws, deze geweldige ontdekking, dan zullen wij geweldige vreugde ervaren. En deze vreugde brengt iets teweeg in ons: lofprijzing.


Lucas 2:20


"Later gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Zij prezen God voor wat zij hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld." (HTB)


Vreugde gaat altijd vooraf aan lofprijzing. Zelfs met mindere vreugde, zoals een heerlijke maaltijd, kun je niet anders dan hoorbaar je genot te tonen. "Mmmm! Dit is zo lekker!" Hoeveel te meer zal de ultieme vreugde ons bewegen tot lofprijzing?


Wees deze kerstdagen niet bang om God op Zijn woord te geloven, waar je ook bent, te midden van al je angsten. Aanschouw het geweldige nieuws en ontdek je grootste vreugde! Neem het risico en investeer alles wat je hebt in Hem.


Je zult niet teleurgesteld worden. In je vreugde zul je barsten van lof.


...


Gebed:


God, hoewel ik soms bang ben, help mij om U op Uw woord te geloven. Help mij om vreugde te ontdekken.


Oefening:


Maak een lijst van alle manieren waarop je teveel heb geïnvesteerd en te weinig. Vraag God om je te helpen actief te luisteren naar het goede nieuws en om niet langer bang te zijn.


----------