Advent aanbidding

Overdenking


Vrede.


Het Hebreeuwse woord voor "vrede" is het woord "shalom". Het betekent "veilig, solide, perfect, compleet zijn, geen gebrek hebben aan iets." Shalom impliceert de aanwezigheid van welzijn en harmonie, zowel van binnen als van buiten. Het houdt ook de afwezigheid van onrust en stress in. Bijbels gezien is het een woord dat zich richt op de toekomst. 


Je zou denken dat de geboorte van de prins van "shalom" vredig zou zijn.


Je zou denken.


Mattheüs 1:18-19


"De geboorte van Jezus Christus gebeurde als volgt. Toen zijn moeder Maria aan Jozef uitgehuwelijkt was maar nog niet met hem samenwoonde, bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. Omdat Jozef een rechtschapen mens was en haar de schande wilde besparen, besloot hij om in stilte van haar te scheiden." (HTB)


We weten maar weinig van Jozef, de wereldse vader van Jezus. Hij is een timmerman. Hij is een arbeider die met zijn handen werkt. Hij is geen academicus, geen zakenman en geen priester. Hij is een man die hard werkt voor een laag loon. 


Wanneer zijn verloofde zwanger raakt (van de Heilige Geest, maar dat weet hij dan nog niet), is zijn reactie exemplarisch. Ondanks het feit dat hij waarschijnlijk diep gekwetst is wil hij haar toch "de schande besparen" en besluit hij om de situatie in alle stilte af te handelen zonder ophef. Hij wil haar behoeden voor de schande die haar zeker ten deel zou vallen als iedereen het zou horen. Jozef is mild en vergeldt hetgeen hij denkt dat kwaad is met goed. In andere woorden, hij is een goede man. 


Op dit punt van het verhaal voelt hij zich verre van vredig.


Mattheüs 1:20a


"Terwijl hij hierover lag na te denken, verscheen hem een engel van de Here in een droom." (HTB)


Jozef lag "hierover na te denken" in de nacht. Zelfs zijn dromen worden gedomineerd door de situatie. Hij zit net in een nare droom wanneer een engel verschijnt, in zijn droom, met een missie. 


Mattheüs 1:20b-23


"Jozef, zoon van David," zei de engel, "u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent "God redt". Want Hij zal zijn volk redden van de zonden." Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd: "De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: "God is met ons."" (HTB)


Engelen zijn prominent aanwezig in het geboorteverhaal van Jezus. Zij zijn schitterend aanwezig en staan bekend als brengers van het "goede nieuws van grote vreugde!" Maar voor Jozef, terwijl er inderdaad goed nieuws is, zijn de gevolgen groot.


Jozef zal zijn huwelijk doorzetten. Zij en haar zoon zijn heel belangrijk. Maria is degene van wie de profeet heeft getuigd. Jezus zal mensen redden van hun zonden. Dit zijn geweldig grote bestemmingen.


Maar hoe zit het dan met Jozef? Interessant genoeg gaat het helemaal niet over zijn eigen leven en zijn eigen invloed. Het is alsof zijn erfenis verbonden is met het leven van deze twee: de maagd en haar zoon.


"Wees geen held, Joe" - hoor ik zijn vrienden al zeggen. "Het was maar een gekke droom."


Mattheüs 1:24-25


"Daarna werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel had gezegd en nam zijn vrouw bij zich in huis. Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef noemde Hem Jezus." (HTB)


God roept Jozef om iets te doen, en hij heeft de intentie dit ook daadwerkelijk te doen. Ondanks ongemak, beproeving, onrust, uitdaging en schaamte (lees: geen vrede), zal hij de Prins van de Vrede opvoeden.


Als ik Jozef was geweest dan zou ik wel een paar vragen hebben gehad bij dit alles. Maar Jozef stelt geen vragen. Hij vertrouwt op God en gehoorzaamt.


In feite is het zelfs zo dat, van alle karakters in Jezus' vroege leven, Jozef het meeste contact heeft met hemelse boodschappers. Engelen duiken meerdere keren op met een lastige klus. En meerdere keren vertrouwt en gehoorzaamt Jozef. Lees zelf maar…


Mattheüs 2:13-14


Nadat zij waren vertrokken, verscheen aan Jozef een engel van de Here in een droom en die zei: "Vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte en blijf daar tot ik zeg dat u kunt terugkomen. Want Herodes zal alles doen om het kind te doden." Jozef stond meteen op en vertrok nog diezelfde nacht met Maria en het kind naar Egypte. (HTB) 


Mattheüs 2:19-21


"Na de dood van koning Herodes zag Jozef in een droom opnieuw een engel van God. Hij zei: "Ga met het kind en zijn moeder terug naar Israël. Want de mensen die Hem wilden doden, zijn gestorven." En Jozef ging met zijn gezin naar Israël terug." (HTB)


Wij proberen zo hard om onze eigen invloed, erfenis en vrede te bewerkstelligen. Zoveel onrust, zoveel stress, maar zo weinig vrede komt van het proberen uit eigen kracht eeuwige betekenis te creëren. God vraagt ons niet om de zee te splijten, maar om er doorheen te wandelen. God vraagt Jozef niet om zijn huwelijk en gezin aan de wereld uit te leggen - Hij vraagt Jozef om te vertrouwen en te gehoorzamen.


Vertrouwen en gehoorzaamheid zijn de manier om God Zijn belofte aan ons waar te laten maken. Wanneer we dit doen, net als Jozef deed, zullen we vrede vinden. 


Filippenzen 3:13-14; 4:7


"Ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, broeders en zusters, maar één ding weet ik zeker -en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt- ik snel recht op mijn doel af, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaarligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent." (HTB)


Neem je deze kerstmis voor om je bestemming aan God toe te vertrouwen en, net als Jozef, je erfenis te verbinden aan de Prins van de Vrede.


...


Gebed:


God, geef me Uw vrede. Help mij om te vertrouwen en te gehoorzamen


Oefening:


Op welke manieren heb je geprobeerd je eigen eeuwige betekenis te bewerkstelligen?


Op welke gebieden roept God jou om op Hem te vertrouwen en Hem te gehoorzamen, zelfs al is dit moeilijk?