Liefde en Huwelijk

Dag 4 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking
Het is begrijpelijk waarom wij onze partner niet zien als een broer of zus. Maar dit Bijbelgedeelte, dat voor een belangrijk deel over het huwelijk gaat, begint met ons eraan te herinneren dat we allemaal elkaar als broeders en zusters in Christus mogen liefhebben. Na het samen hardop lezen van het Bijbelgedeelte, kun je met elkaar de punten bespreken die betrekking hebben op jullie relatie. Praat erover waarom het soms gemakkelijker is andere christelijke vrienden lief te hebben, dan degene(n) met wie je samen onder één dak leeft. Bespreek samen en met God het voorbeeld van Christus' liefde, waarvan Hij verlangt dat je huwelijk daarvan een voorbeeld is. Vraag Hem om jullie allebei toe te rusten tot leiders, die anderen de weg wijzen naar de onveranderlijke liefde van God.