Liefde en Huwelijk

Dag 2 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking
Je oude zelf zal nooit zo'n goede partner zijn als je nieuwe zelf. Dit Bijbelgedeelte daagt ons uit om het slechte gedrag, dat altijd in de weg staat om te komen tot een gezond huwelijk, te stoppen en te focussen op het karakter van Christus. Hoewel het zo gemakkelijk klinkt als het aantrekken van een jas, lees het samen hardop en ontdek die ene zondige eigenschap die zo moeilijk is om je ervan te ontdoen en die ene godvruchtige eigenschap die het moeilijkste lijkt om op te pakken. Beken waarin je hebt gefaald het godvruchtige karakter aan te trekken en vraag je echtgenoot om je te vergeven. Bid samen dat God je de wil geeft om Zijn karakter keer op keer aan te trekken, elke dag opnieuw.