Zekerheid

4 Dagen

De zekerheid dat je vergeven bent door God is God's verlangen. Je zekerheid groeit door interactie met God en het mediteren van Zijn Woord. De volgende verzen, wanneer onthouden, kunnen je helpen vergevensgezinder zijn in al je dagen. Laat je leven verandert worden door het onthouden van Het Heilige Schrift! Voor een gemakkelijke systeem om het Heilige Schrift te onthouden, ga naar http://www.MemLok.com

Uitgever

We willen graag MemLok, de Bijbel Geheugen Systeem, bedanken voor het aanbrengen van de structuur voor deze plan. Voor meer informatie over MemLok, ga naar: http://www.MemLok.com

Over deze uitgever

Meer dan 500000 voltooid