Liefde en Huwelijk

Dag 3 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking
Het woord liefde wordt gebruikt op veel verschillende manieren. Maar de Ene die Liefde is, geeft ons een duidelijke omschrijving in Zijn Woord. Dit Bijbelgedeelte daagt ons uit om lief te hebben naar Gods norm - zoals we door Hem geliefd zijn. Dit is een moeilijke lijst voor ons, onmogelijk zelfs zonder Gods liefde die door ons stroomt. Na het samen hardop lezen van dit gedeelte, kun je elkaar vertellen hoe je je het meest geliefd voelt. Bid samen dat God jullie helpt om elkaar meer en beter lief te hebben door Zijn liefde.