Woorden van bemoediging

Dag 5 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Gereedschap om in te zetten

Positieve woorden over iemand uitspreken is enorm krachtig! Maar in de praktijk blijft het vaak best moeilijk. Ik ervaar in mijn eigen leven dat ik bij de mensen die dicht bij mij staan, eerder het negatieve zie dan het positieve. Ik benoem dan ook eerder de verbeterpunten dan het benoemen van datgene waarin ik hen waardeer. Als man kom ik snel met de oplossing, in plaats van aandachtig te luisteren en mee te leven in datgene wat bijvoorbeeld mijn vrouw mij net vertelde. Meegaan in de stroom van roddel op het werk is snel gebeurd. Het kost moeite en voelt als tegen de stroom in zwemmen, als je ervoor kiest om de opbouwende woorden van Jezus uit te spreken over de ander of over de situatie. Je zult daardoor opvallen en vragen krijgen. Je voelt de weerstand. Maar toch is het mogelijk!

God geeft jou namelijk nooit een opdracht zonder de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen. Als kerk staan wij bekend om ons ‘dienen’ van God. Hij Die in ons woont. Dit brengt ons in de positie en stelt ons in staat om onze medemens hierin oprecht te dienen. Onze opdracht is te leven alsof niets meer onmogelijk is. We leven in een tijd waarin we een drastisch verschil kunnen maken in de wereld om ons heen. Laten we dan Gods wijsheid tonen op een manier die iedereen kan zien en begrijpen.

Jouw unieke, ‘creatieve’ expressie, hoe dan ook, is voor iedereen om jou heen een ingang tot de openbaring, zodat hemelse antwoorden oplossingen zullen zijn voor aardse zaken.

Het uitleven van Koninklijke principes baant de weg naar de Koning.

P.S. Heeft dit leesplan je geholpen en wil je hierin meer leren? Check dan de andere leesplannen en trainingen van Love & Impact op: https://www.crowns.nl  en https://kingdomlifecollege.nl.