Woorden van bemoediging

Dag 1 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

God-gericht

Bij God wordt iets geschapen door te spreken. Woorden hebben kracht en daarom moeten we kiezen welke woorden we zullen spreken. Spreken we woorden van oordeel en leugen of van waarheid, liefde, zegen en bemoediging?

Ik merk in mijn eigen leven dat ik soms kan balen van de dag van gisteren of druk bezig ben met de dag van morgen. In beide gevallen leef ik niet in het moment van nu en is de kans groot dat ik niet geniet van de mooie dingen van die dag, die God uit liefde voor mij schiep.

God schiep en aan het einde van de dag zag God dat het zeer goed was. Hij zette er als het ware een punt achter en keek met voldoening terug op die dag. We mogen naar de dingen van elke dag kijken door Gods ogen. Hij keek naar zijn schepping en was dankbaar. Van daaruit kon Hij rusten.

Als God onze schat is, zal ook daar ons hele hart zijn en bij niets anders. Als onze schat een ander doel is, dan zullen we ons focussen op dat andere doel en ons ware doel missen. Als ons doel buiten Christus is, zal onze weg naar dat doel bepaald worden door alles om ons heen. Als ons doel Christus is, wordt onze weg naar dat doel bepaald door Hem. Ons perspectief verandert van zelfgericht naar God-gericht. Vreugde, vrede, vriendelijkheid, goedheid en zachtmoedigheid zullen door anderen aan ons opgemerkt worden.