Woorden van bemoediging

Dag 3 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Van binnen naar buiten leven

Onze relatie met de Heilige Geest is de basis voor doorbraken. Het is God Die zijn beloften waarmaakt door ons heen. Hij geneest niet zomaar of geeft liefde. Hij is de Geneesheer en Hij is Liefde! Het gaat er dus niet om wat we wel of niet aan de buitenkant zien gebeuren. Maar het gaat om Hem, de binnenkant dus. Als we in relatie met Hem als Vader leven, draait ons leven om het liefhebben en aanbidden van Hem. Het resultaat van deze relatie zal automatisch zijn dat Hij aan de buitenkant van ons leven gezien zal worden. Het is altijd al Gods bedoeling geweest dat de wereld zou zien wie Hij is, door zijn volk heen.

Je innerlijke werkelijkheid wordt altijd je uiterlijke werkelijkheid.

In het contact met mensen zien mensen aan jou of het echt is wat je vertelt of niet. Ik bedoel daarmee te zeggen dat ze zien of je authentiek bent. Toen ik tijdens mijn werk als politieman in de pauze in gesprek was met collega’s, zeiden ze weleens aan het eind van het gesprek tegen mij: “Ik zie aan jou dat het echt is wat je zegt!” Ik probeerde mezelf nooit op te poetsen, maar getuigde van mijn relatie met God zoals het was. Ik vertelde dus ook over mijn moeiten en fouten! Hierdoor kreeg ik aansluiting bij hen en kon ik dieper ingaan op zaken en meer getuigen over wie God voor mij en hen was. Jij en ik, wij hebben de autoriteit over iedere storm, waar we ook doorheen kunnen slapen. Laat dus geen dingen van buiten bij je naar binnen komen! Maar leef vanuit jouw innerlijke werkelijkheid, die in jou vrijgezet is door de Vader.