Woorden van bemoediging

Dag 2 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Woorden van bemoediging

Wij mensen hebben het nodig dat we bemoedigd worden. Je wordt er opgewekt en vrolijk van en je wordt erdoor gesterkt. Je wordt in je kracht gezet! Maar in de praktijk gebeurt het niet zo vaak dat we elkaar bemoedigen met positieve woorden. Onderzoek wijst uit dat negatieve woorden als meer negatief worden gezien dan positieve woorden als positief. Een halfleeg glas is, in de perceptie van de taalgebruiker, leger dan een halfvol glas. Tegen één negatief woord zijn dan meestal ook tientallen positieve woorden nodig om ons er weer een beetje bovenop te krijgen. 

God kijkt gelukkig heel anders naar ons. Hij kijkt niet naar onze onbekwaamheden, fouten of gebreken. Hij ziet het goud in ons! Bemoediging is bovennatuurlijk van aard, omdat het antwoorden van de hemel daadwerkelijk vrijzet op aarde. Bij God wordt iets geschapen door te spreken. Wij zetten dus een hemelse erfenis vrij als wij deze woorden van bemoediging uitspreken. Laten we vanuit dankbaarheid woorden spreken die nuttig zijn tot opbouw, opdat dit genade geeft aan hen die het horen.

Onmogelijkheden zullen wijken in een atmosfeer van bemoediging.