Mijn Identiteit In Christus

Mijn Identiteit In Christus

Dag 12 van 15

DEEL VAN HET LICHAAM VAN CHRISTUS// Wij, die in een Westerse maatschappij leven, zijn vaak gericht op het individu. Ook gelovigen worden daardoor beïnvloed. Met alle beste bedoelingen denken we al gauw: ‘Wat is Gods plan voor mijn leven?’ Nu is daar niets mis mee, maar toch moeten we heel goed voor ogen houden dat God bedoeld heeft dat we functioneren als een lichaam, samen, in eenheid. Nee, we zijn geen nummer; Hij heeft ons allemaal op het oog. Hij kent ons heel persoonlijk, maar tegelijkertijd noemt Hij ons het lichaam van Christus. Samen staan we sterker en Christus is het Hoofd. 


Niet één persoon heeft alle wijsheid in pacht. Wij zijn allemaal verschillend en hebben ook verschillende gaven. Hoe snel gebeurt het niet dat we een ander benijden omdat die ene net dát talent heeft wat jij ook graag zou willen hebben? Maar weet je, zodra we gaan streven naar een gave die niet voor ons is, gaat er iets wringen in het lichaam van Christus. ‘Mag ik dan niet óók dit of dat doen? Waarom zij wel en ik niet?’ Zulke gedachten komen misschien bovendrijven. 


God wil dat jij bent wie je bent. Hij wil niet dat jij die ánder bent. Hij heeft jou uniek gemaakt. Jij bent waardevol zoals je bent. Wees niet jaloers, maar voel je ook niet minder!! 


Houd in gedachten dat, als wij onze eigen plek innemen, het lichaam goed zal functioneren. Dus kijk niet naar de gave van een ander. Vraag God wat jij mag doen tot zijn eer. Hij zal het je zéker duidelijk maken. Dan kom je op een plek waar je vrucht mag dragen. Niemand is meer dan een ander; iedereen is belangrijk. Laten we, als leden van het Lichaam van Christus, elkaar liefhebben en de ander hoger achten dan onszelf. Dat is soms best een uitdaging, maar dat is wel de weg die God ons wijst.⠀ 


vragen:  • Waarom zou Paulus de gemeente van Christus vergelijken met een lichaam?

  • Waarom zouden we als gelovigen elkaar nodig hebben?

  • Wat zou jij deze week kunnen doen om een ander tot steun te zijn?


Kort gebed:

Ik dank U Vader dat U mij uniek heeft gemaakt. Dat U mij waardevol vindt. Wilt U mij de plek wijzen die ik in mag nemen in het Lichaam van Christus? Dat ik mag weten welke gaven en talenten U mij gegeven hebt, zodat ik ze tot Uw eer en glorie mag gaan gebruiken en inzetten?

Over dit leesplan

Mijn Identiteit In Christus

We maken ons zo vaak druk om wat andere mensen van ons vinden. Wat andere mensen zien als ze naar ons kijken. In dit leesplan willen we ontdekken wat God ziet als Hij naar ons kijkt, zodat we opgebouwd mogen worden door ...

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.she-rises.nl

Over deze uitgever